Volnočasové aktivity pro děti se zdravotním znevýhodněním

Pro děti ve věku 5 – 11 let s lehkým či středním zdravotním postižením nově v Jablíčku nabízíme: 

Specializované kroužky

Kroužky jsou přizpůsobené věku a typu zdravotního znevýhodnění dětí. Proníhají v malých skupinkách maximálně čtyř dětí, kterým se kromě kvalifikovaného lektora věnuje v případě potřeby také asistent. Před zápisem dítěte do kroužku probíhá vstupní rozhovor s rodiči o náplni a zaměření kroužku a individuálních potřebách dítěte. Rodičům zapsaných dětí je také po celou dobu k dispozici poradenství. 

SLUNÍČKA – kroužek jógy / Pondělí 13:15 -15:15

 • v hravém duchu se věnujeme pohybovým cvičením vycházejícím z pohybu zvířat
 • pomocí říkánek a her se učíme dechovým technikám
 • při práci s dechem se děti učí lépe zvládat své emoce
 • jóga vede k respektu k sobě i k druhým
 • doplněno o výtvarnou část, která podporuje fantazii a kreativitu u dětí a zpívání rozvíjí komunikaci

KRTEČCI – kroužek keramiky / Úterý 13:30 – 15:30

 • náplň založena na prožitku a radosti z tvoření, doplněno hudebním programem
 • při práci s keramickou hlínou a dalšími materiály si procvičíme jemnou motoriku, haptiku a ostatní smysly
 • hudební část rozvíjí mluvení, sociální vztahy a emoční uvolnění

KLUBÍK – kroužek kombinovaných aktivit / Středa 13:15 – 15:15

 • program pohybově výtvarně hudební je založen na prožitku z tvoření a radosti
 • výtvarná část je vhodná pro nácvik jemné motoriky a haptiky
 • pohybová je zaměřená na zdravotní cvičení, pohybové hry s tanečními prvky

 

Začlenění dětí se speciálními potřebami do běžných kroužků Jablíčkova

Tato varianta je vhodná pro děti, které s podporou asistenta zvládnou účast na našich standardních kurzech a není třeba jim přizpůsobovat jejich náplň. Využít je možné zejména kroužky Hravá jóga, Keramika a Hudebníčci.

 

Další služby pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí

V Jablíčkově nabízíme také Podpůrnou skupinu a Poradenství pro rodiče dětí se speciálními potřebami vedené mentorkou Věrou Nováčkovou.

 

Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi

Svetlana Biskupová

Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi, lektorka školičky, lektorka jógy

Vzdělání: Fakulta masmediálnej komunikacie UCM v Trnave, Instruktor jógy se specializaci Hatha jógy (FISAF 2013), Česká asociace dětské jógy – Metodika cvičení dětské jógy (2015), Jogové semináře: Hravá jóga pro školáky, Jóga pro děti s vadným držením těla (2020), Mindfulness pro děti (2020), Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (2021

Zájmy: Turistika a cestovaní, čas strávený s rodinou, má dvě děti Klárku (2013) a Tomáša (2015). Józe a sebepoznávaní se věnuje i ve svém volném čase, třetím rokem navštěvuje prožitkovou školu „Cestou jógy“. Specializuje se na jógu pro děti předškolního věku, kde klade velký důraz na individuální přístup a na to, aby děti hodina bavila.

Kontakt: integrace@jablickov.cz