Volnočasové aktivity pro děti se zdravotním znevýhodněním

Pro děti ve věku 4 – 18 let s lehkým či středním zdravotním postižením v Jablíčku nabízíme: 

Specializované kroužky

Kroužky jsou přizpůsobené věku a typu zdravotního znevýhodnění dětí. Probíhají v malých skupinkách maximálně čtyř dětí, kterým se kromě kvalifikovaného lektora věnuje v případě potřeby také asistent. Před zápisem dítěte do kroužku probíhá vstupní rozhovor s rodiči o náplni a zaměření kroužku a individuálních potřebách dítěte, který je zpoplatněn částkou 150 Kč. Rodičům zapsaných dětí je také po celou dobu k dispozici poradenství. 

SLUNÍČKA – kroužek jógy / Pondělí 13:15 – 15:15

 • v hravém duchu se věnujeme pohybovým cvičením vycházejícím z pohybu zvířat
 • pomocí říkánek a her se učíme dechovým technikám
 • při práci s dechem se děti učí lépe zvládat své emoce
 • jóga vede k respektu k sobě i k druhým
 • doplněno o výtvarnou část, která podporuje fantazii a kreativitu u dětí a zpívání rozvíjí komunikaci

KRTEČCI – kroužek keramiky / Úterý 13:15 – 15:15

 • náplň založena na prožitku a radosti z tvoření, doplněno hudebním programem
 • při práci s keramickou hlínou a dalšími materiály si procvičíme jemnou motoriku, haptiku a ostatní smysly
 • hudební část rozvíjí mluvení, sociální vztahy a emoční uvolnění

KLUBÍK – kroužek kombinovaných aktivit / Středa 13:15 – 15:15

 • program pohybově výtvarně hudební je založen na prožitku z tvoření a radosti
 • výtvarná část je vhodná pro nácvik jemné motoriky a haptiky
 • pohybová je zaměřená na zdravotní cvičení, pohybové hry s tanečními prvky

Začlenění dětí se speciálními potřebami do běžných kroužků Jablíčkova

Tato varianta je vhodná pro děti, které s podporou asistenta zvládnou účast na našich standardních kurzech a není třeba jim přizpůsobovat jejich náplň. Využít je možné zejména kroužky Hravá jóga, Keramika a Hudebníčci. Před zápisem dítěte do kroužku probíhá vstupní rozhovor s rodiči o náplni a zaměření kroužku a individuálních potřebách dítěte, který je zpoplatněn částkou 150 Kč.

 

Další služby pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí

V Jablíčkově nabízíme také Podpůrnou skupinu a Poradenství pro rodiče dětí se speciálními potřebami vedené mentorkou Věrou Nováčkovou.

Od 22. září začíná devítidílný kurz Komunikace a respektující přístup.

Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi

Svetlana Biskupová

Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi, lektorka školičky, lektorka jógy

Vzdělání: Fakulta masmediálnej komunikacie UCM v Trnave, Instruktor jógy se specializaci Hatha jógy (FISAF 2013), Česká asociace dětské jógy – Metodika cvičení dětské jógy (2015), Jogové semináře: Hravá jóga pro školáky, Jóga pro děti s vadným držením těla (2020), Mindfulness pro děti (2020), Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (2021

Zájmy: Turistika a cestovaní, čas strávený s rodinou, má dvě děti Klárku (2013) a Tomáša (2015). Józe a sebepoznávaní se věnuje i ve svém volném čase, třetím rokem navštěvuje prožitkovou školu „Cestou jógy“. Specializuje se na jógu pro děti předškolního věku, kde klade velký důraz na individuální přístup a na to, aby děti hodina bavila.

Kontakt: 720 757 529, integrace@jablickov.cz

Zpětná vazba od rodičů

Dcera navštěvovala kroužek Krtečci pro děti se zdravotním znevýhodněním v květnu a červnu 2021. Celkem se jednalo o 6 lekcí. Protože se jednalo o kroužek nový, na počátku byly myslím trochu obavy z obou stran, jak dcera kroužek zvládne. Pro moji dceru to byla nová zkušenost. Mým hlavním cílem bylo zejména rozšířit dceři možnosti zapojení do pro ni vhodných aktivit i v jiném prostředí než běžně navštěvuje. Přála jsem si také, aby mohla navázat nové sociální vztahy.  Vzhledem k jejímu hendikepu jsou pro nás nové možnosti značně omezené, kroužky pro naše děti jako součást mateřských center v podstatě neexistují. Nebo jsou omezeny jen na opět již navštěvovaná prostředí (speciální škola, stacionář,…). Již po první lekci byly reakce dcery velmi pozitivní. Prostředí je pro ní vyhovující a bezpečné. Vhodně se střídá aktivita a odpočinek, je zohledněna snadná unavitelnost dcerky.  I když se nejedná přímo o kroužek integrační, dcera se i přesto setká v Jablíčkově se zdravými dětmi. Osobně mi připadá důležité, aby se děti s hendikepem i děti zdravé mohly potkávat již od malička v přirozeném prostředí a vzájemně se mohly nenásilně poznávat a porozumět si.
Děkuji tímto lektorce, její asistence i všem, kdo se na přípravě i realizaci kroužku podíleli. Zejména za milý a vstřícný přístup i odhad situací, jak k dceři přistupovat.V Jablíčkově si to dcera zkrátka moc užila a kroužek určitě naplnil moje očekávání. V neposlední řadě jsem měla možnost využít volný čas, který rodičům pečujícím o děti s hendikepem tolik chybí. Mohla jsem si zařídit potřebné záležitosti, věnovat se mladšímu synovi nebo si prostě jen užít kávu s kamarádkou:-). Na závěr můžu jen vyslovit přání, aby takto vstřícně fungovala všechna rodinná centra v ČR.