Volnočasové aktivity pro děti se zdravotním znevýhodněním

Pro děti ve věku 4 – 18 let s lehkým či středním zdravotním postižením nově v Jablíčku nabízíme: 

Specializované kroužky

Kroužky jsou přizpůsobené věku a typu zdravotního znevýhodnění dětí. Probíhají v malých skupinkách maximálně čtyř dětí, kterým se kromě kvalifikovaného lektora věnuje v případě potřeby také asistent. Před zápisem dítěte do kroužku probíhá vstupní rozhovor s rodiči o náplni a zaměření kroužku a individuálních potřebách dítěte, který je zpoplatněn částkou 150 Kč. Rodičům zapsaných dětí je také po celou dobu k dispozici poradenství. 

SLUNÍČKA – kroužek jógy / Pondělí 13:15 -15:15

 • v hravém duchu se věnujeme pohybovým cvičením vycházejícím z pohybu zvířat
 • pomocí říkánek a her se učíme dechovým technikám
 • při práci s dechem se děti učí lépe zvládat své emoce
 • jóga vede k respektu k sobě i k druhým
 • doplněno o výtvarnou část, která podporuje fantazii a kreativitu u dětí a zpívání rozvíjí komunikaci

KRTEČCI – kroužek keramiky / Úterý 13:15 – 15:15

 • náplň založena na prožitku a radosti z tvoření, doplněno hudebním programem
 • při práci s keramickou hlínou a dalšími materiály si procvičíme jemnou motoriku, haptiku a ostatní smysly
 • hudební část rozvíjí mluvení, sociální vztahy a emoční uvolnění

KLUBÍK – kroužek kombinovaných aktivit / Středa 13:15 – 15:15

 • program pohybově výtvarně hudební je založen na prožitku z tvoření a radosti
 • výtvarná část je vhodná pro nácvik jemné motoriky a haptiky
 • pohybová je zaměřená na zdravotní cvičení, pohybové hry s tanečními prvky

 

Začlenění dětí se speciálními potřebami do běžných kroužků Jablíčkova

Tato varianta je vhodná pro děti, které s podporou asistenta zvládnou účast na našich standardních kurzech a není třeba jim přizpůsobovat jejich náplň. Využít je možné zejména kroužky Hravá jóga, Keramika a Hudebníčci. Před zápisem dítěte do kroužku probíhá vstupní rozhovor s rodiči o náplni a zaměření kroužku a individuálních potřebách dítěte, který je zpoplatněn částkou 150 Kč.

 

Další služby pro rodiny zdravotně znevýhodněných dětí

V Jablíčkově nabízíme také Podpůrnou skupinu a Poradenství pro rodiče dětí se speciálními potřebami vedené mentorkou Věrou Nováčkovou.

 

Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi

Svetlana Biskupová

Koordinátorka služeb pro rodiny se zdravotně znevýhodněnými dětmi, lektorka školičky, lektorka jógy

Vzdělání: Fakulta masmediálnej komunikacie UCM v Trnave, Instruktor jógy se specializaci Hatha jógy (FISAF 2013), Česká asociace dětské jógy – Metodika cvičení dětské jógy (2015), Jogové semináře: Hravá jóga pro školáky, Jóga pro děti s vadným držením těla (2020), Mindfulness pro děti (2020), Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (2021

Zájmy: Turistika a cestovaní, čas strávený s rodinou, má dvě děti Klárku (2013) a Tomáša (2015). Józe a sebepoznávaní se věnuje i ve svém volném čase, třetím rokem navštěvuje prožitkovou školu „Cestou jógy“. Specializuje se na jógu pro děti předškolního věku, kde klade velký důraz na individuální přístup a na to, aby děti hodina bavila.

Kontakt: 720 757 529, integrace@jablickov.cz

Zpětná vazba od rodičů

Dcera navštěvovala kroužek Krtečci pro děti se zdravotním znevýhodněním v květnu a červnu 2021. Celkem se jednalo o 6 lekcí. Protože se jednalo o kroužek nový, na počátku byly myslím trochu obavy z obou stran, jak dcera kroužek zvládne. Pro moji dceru to byla nová zkušenost. Mým hlavním cílem bylo zejména rozšířit dceři možnosti zapojení do pro ni vhodných aktivit i v jiném prostředí než běžně navštěvuje. Přála jsem si také, aby mohla navázat nové sociální vztahy.  Vzhledem k jejímu hendikepu jsou pro nás nové možnosti značně omezené, kroužky pro naše děti jako součást mateřských center v podstatě neexistují. Nebo jsou omezeny jen na opět již navštěvovaná prostředí (speciální škola, stacionář,…). Již po první lekci byly reakce dcery velmi pozitivní. Prostředí je pro ní vyhovující a bezpečné. Vhodně se střídá aktivita a odpočinek, je zohledněna snadná unavitelnost dcerky.  I když se nejedná přímo o kroužek integrační, dcera se i přesto setká v Jablíčkově se zdravými dětmi. Osobně mi připadá důležité, aby se děti s hendikepem i děti zdravé mohly potkávat již od malička v přirozeném prostředí a vzájemně se mohly nenásilně poznávat a porozumět si.
Děkuji tímto lektorce, její asistence i všem, kdo se na přípravě i realizaci kroužku podíleli. Zejména za milý a vstřícný přístup i odhad situací, jak k dceři přistupovat.V Jablíčkově si to dcera zkrátka moc užila a kroužek určitě naplnil moje očekávání. V neposlední řadě jsem měla možnost využít volný čas, který rodičům pečujícím o děti s hendikepem tolik chybí. Mohla jsem si zařídit potřebné záležitosti, věnovat se mladšímu synovi nebo si prostě jen užít kávu s kamarádkou:-). Na závěr můžu jen vyslovit přání, aby takto vstřícně fungovala všechna rodinná centra v ČR.