Co je Triple P? 

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P pomoci.

Triple P – Positive Parenting Program® (Program pozitivního rodičovství) je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě. Učí rodiče dovednosti potřebné k vybudování zdravých rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování dětí a předcházení problémům při jejich výchově. Triple P neprosazuje jedno univerzální řešení pro všechny. Nabízí rodičům jednoduché a praktické strategie, ​​které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. 

Triple P je jedním z mála programů založených na důkazech a měřitelných výsledcích, vychází ze soustavného vědeckého výzkumu. Dosud bylo realizováno více než 340 výzkumů, které ukazují, že Triple P funguje u většiny rodin v různých kulturách, zemích a rodinných situacích. Program byl vytvořen v Austrálii, nyní probíhá ve 37 zemích světa.

Triple P Vám pomůže:

 • Vychovávat šťastné a sebejisté děti 
 • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života 
 • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují 
 • Podporovat chování, které se vám líbí 
 • Pečovat o sebe jako o rodiče 
 • Být si jistí, že děláte správnou věc 

Naučíte se:

 • praktické výchovné strategie– jak s dětmi kvalitně trávit čas
 • jak děti oceňovat
 • zvládat nežádoucí chování
 • nastavovat hranice
 • efektivně vymáhat dodržování pravidel v rodině
 • pracovat s nežádoucím chováním

Informace o kurzu

Kurz je vhodný pro rodiče dětí ve věku 2 – 12 let. Doporučujeme účast obou rodičů.

Cena kurzu je díky podpoře MPSV 1900,- Kč (původní cena 4 400 Kč). Cena za učebnici bude cca 400 Kč (budeme vědět přesně až v září). Učebnici bude možné i zapůjčit.

Během 8 týdnů se zúčastníte:

 • 4x skupinového sezení s ostatními rodiči (1 sezení na 2 – 2,5 hod.)
 • 3x individuálních telefonátů (po 20 min., celkem 60 minut)
 • 1x závěrečného skupinového sezení (2 hod.)

Na podzim 2024 chystáme dva běhy kurzu Triple P

Pondělní kurz na adrese Murmanská 15

– začátek v 18:00
– bez možnosti hlídání dětí

1.setkání – 30.září
2.setkání – 7.října
3.setkání – 14.října
4.setkání – 21.října
3 týdny pro telefonické intervence
5.setkání – 18.listopadu

Nedělní kurz v Bytovém domě Malešice

– začátek v 16:00
– s možností hlídání dětí (200 Kč za dítě a setkání)

1.setkání – 13.října
2.setkání – 20.října
3.setkání – 3.11.
4.setkání – 10.11.
3 týdny pro telefonické intervence
5.setkání – 8. prosince

Jak se můžete zapojit? 

Pokud máte zájem se zúčastnit kurzu, vyplňte prosím předběžnou nezávaznou přihlášku níže. Pokud se Vám aktuálně plánované termíny nehodí, můžete dotazník vyplnit i tak, budeme Vás informovat o novém termínu. Teprve poté proběhne závazné přihlášení.

Pokud máte další otázky, kontaktujte Veroniku Samkovou, mail info@jablickov.cz, tel. 734 703 201

 

Lektorky kurzu

Ing. Věra Nováčková

koučka a mentorka pro rodiče dětí se speciálními potřebami, lektorka sebepoznávacích seminářů zaměřených na respektující přístup, akreditovaná lektorka programu Triple P

Jsem máma dvou úžasných dospělých dětí, syna na spektru autismu s ADHD a neurotypické dcery. K seberozvoji mě zavedlo vlastní rodičovství, které bylo podrobeno zkouškám v době dospívání mých dětí. Ve svých pocitech jsem se dostávala „do míst“, kam bych dobrovolně rozhodně nešla. Na sebezkušenostním terapeutickém výcviku jsem si uvědomila, že musím změnit způsob komunikace a ve svém přístupu k dětem výrazně posílit respekt a důvěru. Jak jsem se měnila sama, měnily se i děti a především naše vztahy. Na své vlastní rodině jsem si tak ověřovala účinnost respektujících výchovných směrů a důležitost vlastního sebepoznání.
Odložila jsem vystudovaný obor IT s 14-letou profesní cestou a plně jsem se věnovala osobnímu rozvoji. Abych mohla rodiče doprovázet na jejich cestě sebepoznání, absolvovala jsem koučovací výcvik v Na člověka zaměřeném přístupu. Dále se vzdělávám, zajímám se o vztahy rodinné i partnerské, moderní výchovné směry, dobíjení energie a odkrývám vlastní niterní témata, odhaluji tajemství komunikace a rozmanitost emocí. Načerpané informace a prožitou zkušenost předávám na seminářích a v soukromé praxi. Více na www.veranovackova.cz

Mgr. Kateřina Sluková

Psycholožka a koučka, akreditovaná lektorka programu Triple P
Vystudovala psychologii a většinu svého profesního života strávila na poli HR. Manažerům pomáhala pracovat s lidmi v týmech a vybírat ty nejvhodnější lidi. Lidem ve firmách pomáhala tvořit co nejlepší podmínky pro jejich práci. Jejíma rukama prošlo více než 10 000 životopisů, vedla na 4000 pohovorů. Od roku 2019 se věnuje koučinku. Absolvovala výcvik koučů institutu Gestalt Essence, výcvik motivačních rozhovorů u Jana Soukupa a celou řadu dalších seminářů. Věří, že pro spokojený život je nutná seberealizace v osobním i pracovním životě a jejich vzájemný soulad. Je přesvědčená, že pro každého člověka existuje k němu kompatibilní firma nebo práce, která mu přináší radost. Klíčovým úkolem personalistů a poradců má být tuto kompatibilitu člověku pomoci nalézt a určit cesty, jak jí dosáhnout. Je matkou 3 dětí. A tak ví, že chytrá práce se sebou samým je jediná cesta, jak to všechno zvládnout.

V čem je program Triple P unikátní, jak program triple P probíhá a co si z něho rodič odnáší? To Vám prozradí lektorka a koordinátorka projektu Triple P Petra Nováková

Pavlína je maminka dvou dětí. Měla pocit, že výchovu nezvládá, a proto se rozhodla pro kurz Triple P. Co si z kurzu Triple P odnáší do svého rodičovství? 

 

Fakta o programu Triple P:  

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách. 

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.