Co je Triple P? 

Když se stanete rodičem, očekává se, že ihned budete odborníkem. Ale všichni rodiče se čas od času potýkají s problémy – a to je oblast, kde může Triple P – Program pozitivního rodičovství pomoci. Triple P je světově uznávaný program, který vám dá dovednosti potřebné k vybudování pevných rodinných vztahů, zvládání nevhodného chování a předcházení problémům předtím, než se vyskytnou. 

Triple P učí rodiče dovednosti, které potřebují k tomu, aby vychovali sebevědomé zdravé děti a dospívající a vybudovali pevnější rodinné vztahy. Neříká lidem, jakým mají být rodičem. Spíše jim dává jednoduché a praktické strategie, které mohou přizpůsobit svým vlastním hodnotám, přesvědčením a potřebám. Přínosy bývají ohromné a dlouhodobé. Jde o to, aby Triple P pracoval pro vás.

Co získáte díky Triple P? 

Tři P v „Triple P“ znamenají „Positive Parenting Program, v češtině „Program pozitivního rodičovství“, což znamená, že váš rodinný život bude mnohem příjemnější. 

Triple P vám pomůže: 

  • Vychovávat šťastné a sebejisté děti 
  • Zvládat nevhodné chování, aby si všichni členové rodiny více užívali života 
  • Stanovit si pravidla a postupy, které všichni respektují a dodržují 
  • Podporovat chování, které se vám líbí 
  • Pečovat o sebe jako o rodiče 
  • Být si jistí, že děláte správnou věc 

 

Informace o kurzu

Kurz je díky podpoře Ministerstva zdravotnicvní zcela zdarma.
Říjnový běh je již zcela zaplněn, můžete se hlásit jako zájemci o lednový běh.

Doporučujeme účast obou rodičů. Hlídání dětí během kurzu bude zajištěno (hlídání je zpoplatněné 200 Kč / setkání).

Během 8 týdnů se zúčastníte:

  • 4x skupinového sezení s ostatními rodiči (1 sezení – 2 hod.)
  • 3x individuálních telefonátů (celkem 60 minut)
  • 1x závěrečného skupinového sezení

Jak se můžete zapojit? 

Pokud máte zájem se zapojit do projektu, vyplňte prosím dotazník níže. Jde o předběžnou přihlášku – v dotazníku se Vás ptáme hlavně na Vaše časové možnosti. Později se Vám ozveme s konkrétním datem konání kurzu a poté proběhne závazné přihlášení.

Pokud máte další otázky, kontaktujte Veroniku Samkovou, mail info@jablickov.cz, tel. 734 703 201

 

Lektorky kurzu

Ing. Věra Nováčková

koučka a mentorka pro rodiče dětí se speciálními potřebami, lektorka sebepoznávacích seminářů zaměřených na respektující přístup

Jsem máma dvou úžasných dospělých dětí, syna na spektru autismu s ADHD a neurotypické dcery. K seberozvoji mě zavedlo vlastní rodičovství, které bylo podrobeno zkouškám v době dospívání mých dětí. Ve svých pocitech jsem se dostávala „do míst“, kam bych dobrovolně rozhodně nešla. Na sebezkušenostním terapeutickém výcviku jsem si uvědomila, že musím změnit způsob komunikace a ve svém přístupu k dětem výrazně posílit respekt a důvěru. Jak jsem se měnila sama, měnily se i děti a především naše vztahy. Na své vlastní rodině jsem si tak ověřovala účinnost respektujících výchovných směrů a důležitost vlastního sebepoznání.
Odložila jsem vystudovaný obor IT s 14-letou profesní cestou a plně jsem se věnovala osobnímu rozvoji. Abych mohla rodiče doprovázet na jejich cestě sebepoznání, absolvovala jsem koučovací výcvik v Na člověka zaměřeném přístupu. Dále se vzdělávám, zajímám se o vztahy rodinné i partnerské, moderní výchovné směry, dobíjení energie a odkrývám vlastní niterní témata, odhaluji tajemství komunikace a rozmanitost emocí. Načerpané informace a prožitou zkušenost předávám na seminářích a v soukromé praxi. Více na www.veranovackova.cz

Mgr. Kateřina Sluková

Psycholožka a koučka
Vystudovala psychologii a většinu svého profesního života strávila na poli HR. Manažerům pomáhala pracovat s lidmi v týmech a vybírat ty nejvhodnější lidi. Lidem ve firmách pomáhala tvořit co nejlepší podmínky pro jejich práci. Jejíma rukama prošlo více než 10 000 životopisů, vedla na 4000 pohovorů. Od roku 2019 se věnuje koučinku. Absolvovala výcvik koučů institutu Gestalt Essence, výcvik motivačních rozhovorů u Jana Soukupa a celou řadu dalších seminářů. Věří, že pro spokojený život je nutná seberealizace v osobním i pracovním životě a jejich vzájemný soulad. Je přesvědčená, že pro každého člověka existuje k němu kompatibilní firma nebo práce, která mu přináší radost. Klíčovým úkolem personalistů a poradců má být tuto kompatibilitu člověku pomoci nalézt a určit cesty, jak jí dosáhnout. Je matkou 3 dětí. A tak ví, že chytrá práce se sebou samým je jediná cesta, jak to všechno zvládnout.

Projekt je realizován v rámci projektu Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož cílem je zavedení programu Triple P do českého prostředí. Projekt „Program pro pozitivní rodičovství v České republice „Triple P“ je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.  

 

Fakta o programu Triple P:  

Triple P je jedním z nejúčinnějších rodičovských programů na světě založený na důkazech vycházejících ze soustavného vědeckého výzkumu. Triple P byl vyvinut klinickým psychologem profesorem Mattem Sandersem a jeho kolegy na australské univerzitě v Queenslandu a byl testován s tisíci rodinami během více než čtyřiceti let soustavného výzkumu. 980 studií a publikovaných prací, včetně více než 335 evaluačních studií, z nichž 172 jsou randomizované kontrolované studie, prokázalo, že funguje napříč kulturami, socioekonomickými skupinami a v mnoha různých rodinných strukturách.