Táta na roztrhání19. 10. od 18:30

Využijte jedinečnou příležitost zúčastnit se tohoto workshopu za speciální dotovanou cenu 300 Kč (běžná cena 950 Kč).

Workshop pro zaměstnané otce, který odpoví na zásadní otázky – proč je tátova přítomnost v životě dítěte důležitá a jak být tím správným parťákem pro děti, nezbláznit se a zároveň zvládat v klidu práci, svou partnerku a své zájmy.

 

Komunikace a respektující přístup


cyklus 9 seminářů pro rodiče dětí se speciálními potřebami

SPOLEČNĚ SE PODÍVÁME NA TÉMATA

✔ pro posílení sebejistoty rodiče:

Jako mámy máme skvělé předpoklady svému dítěti rozumět a umět mu pomoci najít ty nejlepší podmínky, které potřebuje pro hezký život. Abychom to dokázaly, potřebujeme být samy v pohodě a mít dostatek energie. Budeme se proto starat o to, abychom mohly naplnit rovnici Spokojená máma = spokojené dítě.

– Jak nezabřednout do hodnocení a srovnávání
– Jak nepodléhat očekávání a obavám
– Jak si vyšetřit čas v každodenním shonu
– .. a nechat si energii i pro sebe

✔ pro lepší porozumění našim „jiným“ dětem:

Někdy naše děti dělají věci, které jsou pro nás docela rozčilující nebo pro okolí těžko přijatelné a pomáhá, když víme důvody, proč danou věc dítě dělá. Budeme se proto učit „vstoupit do kůže dítěte“ a vidět svět jeho očima.

– Jak dítě motivovat
– Jak budovat sebedůvěru dítěte
– Jak podporovat dítě k samostatnosti
– .. a přitom na dítě netlačit

✔ pro pohodu v celé rodině:

Najít kompromis, který vybalancovává potřeby, limity a zájmy jednotlivých členů rodiny tak, aby společný čas byl co nejpříjemnější a všichni byli spokojeni, vnímám jako největších rodičovské umění. Aby se nám to lépe vedlo, tak budeme rozvíjet naší dovednost být více pozorní, dívat se s nadhledem a návrhy ostatním předkládat s ohleduplností k jejich možnostem.

– Jak hledat koncenzus
– Jak spolupracovat při vytváření dohod a pravidel
– Jak držet hranice
– .. a respektovat všechny členy rodiny

Nad tématy se společně zamyslíme a doplním teoretické informace, které čerpám z moderních výchovných směrů. Podíváme se na principy respektujícího přístupu (Nebrat si věci osobně, Učit se vidět věci z jiného úhlu, Nepodsouvat druhým zlé úmysly, Neobviňovat se … ) a komunikační techniky (Aktivní naslouchání, Typy otázek a jejich užití, Technika Loupání cibule potřeb, Technika Příprava na dialog jako prevence konfliktů, Empatická reakce, Přijímání a dávání zpětné vazby …)

Věra Nováčková

Zvu rodiče dětí se speciálními potřebami bez ohledu na přesnou diagnózu (např. děti na spektru autismu, s ADHD/ADD, s nerovnoměrným vývojem, s mimořádným nadáním nebo s jakoukoli výjimečností, která vede rodiče k tomu, aby dítěti poskytl speciální přístup).

Jsem mámou „dítěte“ na spektru autismu a s ADHD přes 22 let a třetím rokem se setkávám s dalšími rodiči. Ačkoli naše děti jsou někdy označovány jako děti se speciálními potřebami, tak jako rodiče řešíme poměrně standardní výchovné otazníky, akorát je všechno takové ….zvýrazněné. Myslím, že mi rozumíte. A pak je fajn probrat dané otázky s rodiči, kteří jsou „na stejné lodi“.

ORGANIZACE SEMINÁŘE

Termíny:
Čeká nás 9 setkání, vždy ve čtvrtky ob týden. Začínáme 22. září 2022
(22.září, 6.října, 20.října, 3.listopadu, 17.listopadu, 1.prosince, 15.prosince, 5.ledna, 19.ledna. Na začátku se domluvíme, zda se sejdeme 17.11 nebo seminář prodloužíme a poslední setkání bude 2.2.2023)
Od 18:30 h., předpokládané ukončení 21 h.

Kde:
Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10

Cena:
2600,-Kč za celý cyklus devíti seminářů.
Semináře jsou dotovány MPSV z programu Rodina. V odůvodněných případech lze cenu dále snížit prostřednictvím Solidárního programu RKC Jablíčkov.

Pokud potřebujete pomoc s přihlášením, pište na info@jablickov.cz

Lektorku můžete kontaktovat na info@veranovackova.cz

Přednášky, semináře a besedy

…a samozřejmě také workshopy. Snažíme se Vám na nich zprostředkovat informace, názory, rady a tipy odborníků ze všech možných oblastí, které se týkají života rodin a výchovy dětí. Zveme lektory z řad psychologů, fyzioterapeutů, výživových specialistů, farmaceutů, homeopatů, aromaterapeutů, zdravotníků, právníků, a mnoha dalších. Ale nikdy nejsou těmi jedinými, kdo mluví. Dobře víme, jak důležitý je i prostor pro Vaše dotazy a sdílení zkušeností.