Poradenství pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Máte doma tak trochu „jiné“ dítě a potvrzuje Vám to diagnóza z oblasti autistického spektra, nerovnoměrného vývoje, ADHD / ADD, výjimečného nadání…? Nebo máte podezření na některou z diagnóz?

Máte spousta otázek a chybí Vám nasměrování, kde hledat odpovědi?

Uvědomujete si, že Vaše dítě potřebuje jiný přístup a nevíte kudy do toho? 

Chcete lépe pochopit, jak se na svět dívá Vaše „jiné“ dítě? 

„Jinakost“ v jakékoli podobě do rodiny vnáší odlišné prvky, které je třeba pochopit a následně přijmout. Zároveň jako rodiče hledáme cesty, které dítě posunou k dalšímu rozvoji a někdy bývá obtížné sladit čas věnovaný dítěti s požadavky ostatních členů a udržet pohodu a spokojenost v rodině.

Nabízíme:

  • Empatické naslouchání k situacím, které v rodině prožíváte.
  • Pomoc v porozumění, jak se „jinakost“ promítá do projevů dítěte. 
  • Podporu v hledání, jak sladit speciální nároky dítěte s rodinou.
  • Rozvoj vnímavosti rodiče vidět v chování dítěte souvislosti.
  • Budování důvěry ve schopnosti dítěte i rodiče.
  • A další.

 

KDE A KDY A ZA KOLIK?

V Rodinném a komunitním centru Jablíčkov, Bytový dům Malešice, Počernická 524/64, Praha 10
v časech dle domluvy s poradkyní. 

Cena 150Kč/hod. – díky dotaci MPSV z dotačního titulu Rodina.

Platíte-li poradenství převodem na účet, posílejte danou částku na účet číslo 2601073677 / 2010. Do zprávy pro příjemce napište slovo „poradenství“ a svoje jméno. Děkujeme.

Konzultaci je nutné si domluvit telefonicky nebo mailem přímo s poradkyní: Ing. Věra Nováčková (z dotačního titulu Rodina

 

KDY: Na termínu konzultace a domluvte s poradkyní viz kontakty níže.

KDE : Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, Praha 10 – Malešice

ZA KOLIK: 150 Kč za hodinu

 

PORADENSTVÍ POSKYTUJE: 

 

Ing. Věra Nováčková

facilitující mentorka a průvodkyně osobním rozvojem

Do oblasti dětí se speciálními potřebami mně přivedla „jinakost“ mého již dospělého syna (Aspergerův syndrom, ADHD a disharmonický vývoj). Na konzultacích vycházím z principů PCA koučování a mentoringu. Nabízím inspiraci z absolvovaných seminářů zaměřených na poruchy autistického spektra, na výchovu dětí, osobní rozvoj a respektující komunikaci. V centru Jablíčkov vedu i seberozvojové a podpůrné skupiny pro rodiče dětí se speciálními potřebami. Více na www.veranovackova.cz

Výcviky a vzdělávání:
– Výcvik koučování (Vysoká škola aplikované psychologie)

– Výcvik Rogersovské psychoterapie (Vysoká škola aplikované psychologie)

Seberozvojové kurzy (výběr):
– Nenásilná komunikace podle Marshalla Rosenberga
– Kurzy sebelásky
– Pravidla komunikace

Kurzy zaměřené na autismus (výběr):
– Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s Aspergerovým syndromem a vysocefunkčním autismem (Nautis)
– Poruchy autistického spektra bez intelektového handicapu – Aspergerův syndrom, autismus, přístup a metody práce (Nautis)
– Práce s úzkostmi, rituály a dalšími přidruženými poruchami u lidí s autismem (Nautis)

 

Kontakt: 777 776 293, info@veranovackova.cz