Tým kroužků pro zdravotně znevýhodněné děti

Mgr. Svetlana Biskupová

Koordinátorka projektu a lektorka kurzu Sluníčka, 

Vzdělání: Fakulta masmediálnej komunikacie UCM v Trnave, Instruktor jógy se specializaci Hatha jógy (FISAF 2013), Česká asociace dětské jógy – Metodika cvičení dětské jógy (2015), Jogové semináře: Hravá jóga pro školáky, Jóga pro děti s vadným držením těla (2020), Mindfulness pro děti (2020), Jóga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (2021)

Zájmy: Turistika a cestovaní, čas strávený s rodinou, má dvě děti Klárku (2013) a Tomáša (2015). Józe a sebepoznávaní se věnuje i ve svém volném čase, třetím rokem navštěvuje prožitkovou školu „Cestou jógy“. Specializuje se na jógu pro děti předškolního věku, kde klade velký důraz na individuální přístup a na to, aby děti hodina bavila.

Kontakt: integrace@jablickov.cz

Bc. Zdenka Hyttichová

Odborná garantka projektu, ergoterapeutka

Vzdělání a praxe: Vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK, obor ergoterapie. Věnuje se dětem s neurovývojovými poruchami od kojeneckého věku až do období mladšího školního věku. Především dětem s poruchou smyslového zpracování, vývojem řeči, poruchami učení, ADHD/ADD a dětem na autistickém spektru.
Kurzy:
·    Certifikovaný program Ayres Sensory Integration, Clasi CASI
·    Infant Sense Integration Training 1,2, 3
·    Úvod do terapie a praxe modelu DIR-Floortime
·    Newborn Movement Assessment
·    Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
·    Dyspraxie a MABC 2
·    Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme I. a II.
·    Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on Bobath concepts
·    Bazální stimulace
Zájmy: Ráda sportuje se svými syny, plave a chodí do přírody.
Kontaktzhyttichova@gmail.com

Ing. Věra Nováčková

Koučka a mentorka pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Vzdělání: Vystudovala Informatiku na České zemědělské univerzitě. Absolvovala sebezkušenostní výcvik v Rogersovské psychoterapii, výcvik koučování v Na člověka zaměřeném přístupu, kurz Pracovníka v sociálních službách, semináře zaměřené na autismus, kurzy respektujícího přístupu, nenásilné komunikace a další.
Praxe: 23 let rodičem („normální“ dcery a „jiného“ syna s Aspergerovým syndromem a ADHD), 3 roky akreditovanou koučkou a mentorkou (akreditace u EMCC – Asociace koučů, mentorů a supervizorů), doprovázení lidí s postižením
Zájmy: Zajímá se o vztahy rodinné i partnerské, moderní výchovné směry, dobíjení energie a zákonitosti, které komunikace nabízí. Má ráda přírodu, fantasy literaturu, dobré jídlo a posledních několik let chodí v barefoot botkách.
Kontakt: www.veranovackova.cz

Mgr. Lucie Klozová

Lektorka kroužků Krtečci a Klubík

Vzdělání: Rehabilitační psychosociální péče o děti, dospělé a seniory v Českých Budějovicích. (2004 – 2009), kurz první pomoci ZDRSEM, kurz arteterapie pro děti

Praxe:
vychovatelka v Jedličkově ústavu v Liberci (2003 – 2004)učitelka ve speciální školce pro děti s Downovým syndrome ve finském Kemi
Vedoucí na táboře pro děti s Downovým syndromem
Praxe s dětmi i dospělými během studia
Lektorka Kombinovaných program v Jablíčkově (od r. 2016 doposud)

Zájmy: Četba, turistika, jízda na kole, rodina – máma čtyř dětí – Jáchyma, Zuzky, Julinky a Jeníka.

Mgr. Zuzana Hofmannová, DiS

Lektorka kurzu Klubík

Vzdělání: Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených (FTVS UK), Sportovní manager (ATVS, Palestra)
Kurzy: Sportovní masér (Palestra), Zdravotní tělesná výchova (FTVS UK), Tanec zdravotně postižených (FTVS UK), Výživový poradce (Mahra), Osobní trenér (Tonus), Instruktor cvičení Pilates (Wellness.cz), Kurz první pomoci (Zdrsem)
Semináře: Práce s tělem v psychoterapii (PVŠPS), KBT úzkostných a depresivních poruch (PVŠPS), Výklad snů (PVŠPS)
Praxe: 12 let regenerační a masérské služby, osobní asistence nevidomých (Tyflocentrum), osobní asistence tělesně postižených (Paraple), lektorka Pilates, kombinovaných programů a Klubíku (Jablíčkov)
Zájmy: Rodina, sport, příroda, cestování, film, dobré jídlo a leháro.

Mgr. Zdeňka Černá

Lektorka kurzu Sluníčka

V RC Jablíčkov pracuje od roku 2015 jako lektorka keramiky a kombinovaných programů pro rodiče. Posledních deset let se také věnuje tématu digitálních technologií a jejich vlivu na zdraví a vývoj dětí i dospělých. Pod hlavičkou iniciativy Slowtechinstitute realizuje pravidelně přednášky pro rodiče v mateřských centrech a workshopy pro žáky a učitele na školách. Absolvovala řadu kurzů zaměřených na výchovu a vzdělávání dětí i dospělých  – Respektovat a být respektován, Nenásilná komunikaci při výchově, Agrese je OK, H.I.P, Zážitková pedagogika (PŠL) a další. Vystudovala obor OTŽP na PřF v Olomouci a pedagogické minimum tamtéž. 
Zájmy: Rodina, keramika, četba a hory –  v létě chodím, v zimě běžkuji.

Lucie Jurigová

Asistentka kurzu Krtečci

Vzdělání a praxe: Univerzita v Praze – Speciální pedagogika, VŠ – Cestovní ruch a VOPŠ – Management cestovního ruchu. Dále absolvovala Kurz první pomoci pro děti ZDRSEM. Vždy pracovala v ekonomicky zaměřených povolání, ale táhlo ji to sociálním směrem, proto se rozhodla vystudovat úplně odlišný obor a jít za svým snem, který našla v Jablíčkově.

Zájmy: Snowboarding, psychologie, kriminalistika. Má dvě děti, kluk 2015 a holka 2019, kterým věnuje veškerý svůj volný čas.