Obecné informace ke kurzům

Zařazení do kurzu a účast

Do kurzů je možné „přistoupit“ kdykoliv během roku. Platíte pak jen tolik lekcí, kolik zbývá do konce pololetí.

Vhodnost kurzu pro Vaše dítě či Vás je v případě pochybností možno konzultovat přímo s lektorem/lektorkou. Také je možné využít zkušební hodinu. Zápis probíhá přes rezervační systém jablickov.webooker.eu.

Kurzy je možné navštěvovat i nárazově, ale jsou koncipovány pro pravidelnou účast – aktivity na sebe navazují, doplňují se.

Harmonogram

Kurzy probíhají vždy v rámci klasického školního roku – tedy od září do června, kurzové období je rozděleno na pololetí.

Den a hodina konání je uvedena v rozvrhu Jablíčkova, který naleznete na internetu či přímo v Jablíčkově. Pokud předem víme, že v některém termínu lekce nemůže být realizována, je v rozvrhu předem vynechána a Vy za ni neplatíte. Může se ale také stát, že lektor bude nucen zrušit vypsanou lekci (např. kvůli nemoci) – taková lekce pak bude přesunuta na konec pololetí, kde jsou pro tyto účely lekce vynechány, nebo Vám za ni budou vráceny peníze. O tomto budete informováni e-mailem či SMS (proto potřebujeme Vaše údaje při registraci ve webookeru).

Podrobnější informace o kurzech

Další informace (které nenajdete na webu) o jednotlivých kurzech Vám poskytnou jejich lektoři, kontakty na lektory lze získat na recepci Jablíčkova.

Zkušební lekce zdarma

  • platí pouze u kurzů, kde je přihlášeno 3 a méně osob,
  • při jednorázovém přihlášení prostě vstupné neplatíte,
  • při přihlášení na celý kurz (přijde Vám faktura zahrnující všechny lekce) platí, že pokud se Vám 1. lekce nebude líbit, neplatíte nic (a prosíme, abyste se e-mailem z kurzu co nejdříve odhlásili), pokud se Vám bude líbit, prosíme o uhrazení celé faktury, která Vám přišla.

Platba

Cena kurzu se řídí platným ceníkem.

Je možné platit jednorázové vstupné nebo zaplatit kurzovné na celé pololetí.

Platba se provádí:

a) Kurzovné na celé pololetí lze platit převodem na účet uvedený na faktuře, je třeba napsat příslušný variabilní symbol, který najdete též na faktuře.

b) V hotovosti na recepci Jablíčkova – určeno spíše pro jednorázové vstupy. Celé kurzy plaťte prosím raději na účet.

Nepřítomnost v kurzu, omluvy a náhrady, vracení peněz

V případě, že se nebudete některé hodiny kurzu moct zúčastnit a řádně se omluvíte přes rezervační systém (nejméně 4 hodiny před začátkem lekce), je možné si vybrat náhradu formou návštěvy jiného kurzu nebo přednášky. Náhrady lze také využít v rámci rodiny – vyčerpat náhradu dítěte na lekci cvičení maminky atd.

Náhrady je možné čerpat pouze ve stejném pololetí.

V případě zrušení lekce ze strany Jablíčkova a bez možnosti její náhrady má rodič nárok na vrácení 100 % částky za lekci.

V případě absence delší než tři týdny ze závažných zdravotních důvodů (po doložení potvrzení od lékaře) má rodič nárok na vrácení 100 % částky za nevychozené lekce.

Není-li u kurzu uvedeno jinak, pak v případě odhlášení z kurzu déle než 14 dní po začátku pololetí má rodič nárok na vrácení 50 % nevychozeného kurzovného. V případě odhlášení z kurzu do 14 dnů od začátku pololetí vrátíme 90 % nevyčerpaného kurzovného. V případě, že za sebe naleznete náhradníka, vrátíme vám 100 % nevyčerpaného kurzovného.

Prosíme, omlouvejte své absence. Lektorovi se lépe chystá na hodinu, když ví, kolik účastníků přijde. A při dlouhodobější neomluvené absenci „blokujete“ místo někomu jinému, kdo by na program třeba rád přišel. U jednorázových akcí je to obdobné.