Naše aktivity dlouhodobě finančně podporují:

Městská část Praha 10 – formou zvýhodněného nájemného a dotacemi na projekty

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 dotace na projekt Podpora zdravé rodiny – rodičovství jako zdroj životního štěstí – podpořeno z dotačního programu Rodina

Magistrát hlavního města Prahy

 dotace na projekt Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10

  Naše aktivity jednorázově podporují další sponzoři:

  Elektrotrans

  – Společnost Elektrotrans v roce 2021 darovala Jablíčkovu částku 100.000,- Kč, kterou využijeme zejména na aktivity nového projektu Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním

  Nadační fond Tesco

  Dobrá voda

  PRE

  Časopis Puntík a časopis Tečka

  Časopis Dráček

  Děkujeme!