Naše aktivity dlouhodobě finančně podporují:

Městská část Praha 10

– formou zvýhodněného nájemného a dotacemi na projekty

  Ministerstvo práce a sociálních věcí

   dotace na projekt Podpora zdravé rodiny – rodičovství jako zdroj životního štěstí – podpořeno z dotačního programu Rodina

   Magistrát hlavního města Prahy

    dotace na projekt Podpora aktivního života rodin s malými dětmi v Praze 10

    Naše aktivity jednorázově podporují další sponzoři:

    Elektrotrans

    – Společnost Elektrotrans v roce 2021 darovala Jablíčkovu částku 100.000,- Kč, kterou využijeme zejména na aktivity nového projektu Podpora rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním

    Nadační fond Tesco

    Dobrá voda

    PRE

    Časopis Puntík a časopis Tečka

    Časopis Dráček

    Děkujeme!