Volná herna

Možnost pro všechny děti (s doprovodem)
přijít si jen tak pohrát do naší herničky.

Pátek 16:00 –18:00
Od října do dubna

Vstupné:
50 Kč / dítě
30 Kč / sourozenec

Registrace není nutná. Za dítě zodpovídá rodič.