Volná herna

Možnost pro všechny děti (s doprovodem)
přijít si jen tak pohrát do naší herničky. Vhodné pro děti 0 – 8 let.

Pátek 16:00 –18:00

Vstupné:
60 Kč / dítě
40 Kč / sourozenec

Registrace není nutná. Za dítě zodpovídá rodič.