Speciálně pedagogické poradenství

Stojíte před rozhodnutím, zda svému dítěti dát nebo nedat odklad školní docházky? Nebo chcete své dítě dát do školy o rok dříve? Nevíte, zdali své dítě vedete správně? Nejste si jisti, jestli své dítě nepřetěžujete a neženete zbytečně moc dopředu?

Říkáte si:

Proč je moje dítě stále hravé a chvíli neposedí?

Jak ho/jí mám naučit správně držet tužku?

Proč ho/jí nezajímají knížky?

Proč si nechce hrát s vrstevníky?

Proč ještě pořádně nemluví?

Nebo si chcete jen ujasnit své metody a postupy při práci se svým dítětem?

Nabízíme Vám speciálně pedagogické poradenství, které zahrnuje:

– orientační pre-diagnostiku dítěte před vstupem na základní školu;

– poradenství v oblasti školní zralosti;

– poradenství v rozvojových aktivitách před nástupem k povinné školní docházce;

– strategie, jak dítě nadchnout pro čtení, psaní, malování a jiné aktivity;

– poskytnutí kontaktů na specializovaná pracoviště;

– aj.

V první řadě bude provedena orientační pre-diagnostika dítěte, následně poskytnuto poradenské vedení, případně kontakty na další odborná pracoviště.

Jedná se tedy pouze o pre-diagnostické posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte na vstup do 1. třídy, které ale nenahrazuje vyšetření na specializovaných pracovištích (PPP, SPC). Poradenský pracovník poskytuje pouze možná doporučení a řešení dané situace.

KDY: na termínu konzultace se domlouvejte prostřednictvím e-mailu strachotova@jablickov.cz

KDE: Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, Počernická 524/64, Praha 10 – Malešice

CENA: díky dotaci MPSV z dotačního titulu Rodina, je cena jednoho setkání 200 Kč/hod.
(300 Kč za 90 minut) – vztahuje se jen na krátkodobé poradenství; platba probíhá v hotovosti na místě.

V případě, že jste Vy nebo Vaše dítě nemocné, je zapotřebí schůzku včas přesunout.
Je to z toho důvodu, že při nemoci Vaše dítě nepodá takový výkon, jako kdyby bylo zdravé
a také je na místě ohleduplnost k pracovníkovi. Poradenský pracovník má též právo, v případě prokazatelného onemocnění, požádat zákonného zástupce i jeho dítě o opuštění poradenského prostoru.

 

Mgr. Michaela Strachotová, DiS.

Je vedoucí školního poradenského pracoviště, speciální pedagožka, učitelka, lektorka
a poradenský pracovník. Vystudovala obory se zaměřením na speciální pedagogiku v Praze i v Ústí nad Labem. Práci ve školství se aktivně věnuje již přes devět let. V předchozích letech se zabývala tandemovou výukou, psaním příspěvků do místních novin nebo byla lektorkou výtvarného kroužku pro děti. Práce s dětmi ji naplňuje a usiluje o to, aby každé dítě mělo možnost zažít úspěch.

Kontakt: strachotova@jablickov.cz

 

V červenci a srpnu poradenství neprobíhá.