Poradenství v ergoterapii

Jak probíhá a co můžete očekávat:

Poradenství psychomotorické je individuální, zahrnuje rozhovor s rodiči, vyšetření dovedností dítěte, podporu rozvoje oslabených funkcí, individuální program pro domácí cvičení. Poradenství v ergoterapii zahrnuje konzultaci v oblasti sebeobsluhy dítěte, jemné motoriky ruky, grafomotoriky a podporu pohybových dovedností na základě přístupu senzorické integrace.

V jakých případech nás navštívit:

 • V případě, že si kladete otázku, zda vývoj vašeho dítěte probíhá optimálně
 • Máte-li podezření, že vaše dítě může mít poruchu zpracování smyslových vjemů. Projevy chování, které mohou poukazovat na poruchy senzorické integrace:

 1. Kojenci a batolata: potíže se spánkem a jídlem; odmítání a nechuť ke spolupráci při oblékání; odmítání hry s hračkami; neradi se chovají v náručí nebo se mazlí; mají potíže se samy zklidnit, jsou často plačtivé nebo nespokojené; mají opožděný motorický vývoj
 2. Předškoláci: velmi citliví na dotek, zvuky, vůně nebo ostatní lidi; obtížně získávají kamarády; mají potíže v sebeobsluze – oblékání, jídlo, spánek a udržování čistoty; jsou motoricky „ neobratné“; působí, že nemají dostatek síly; jsou pořád v pohybu; mohou mít záchvaty vzteku
 3. Školáci: potíže se psaním, potíže v oblasti motorických dovedností; citlivě reagující na hmatové vjemy, zvuky, chutě a vůně; snadno ztrácejí pozornost, vyžadují mnoho pohybu, až to narušuje práci ve škole nebo školní přípravu; rychle přecházejí k agresivnímu chování; snadno se dostanou do „nepohody“; mohou mít potíže v kolektivu; slabě registrují bolest nebo dění kolem sebe

 • Rodiny s dětmi, které již mají diagnostikovány: SPD (poruchy smyslového zpracování), ADHD, poruchy učení, vývojovou dysfázii, dyspraxii, PAS, genetickou vadu nebo neurologickou diagnózu např. DMO 

Rodiče si odnesou:

 • metodicky vedené aktivity, které jim budou názorně předvedeny
 • tipy / hry podporující zdravý vývoj dítěte
 • způsoby zvedání, přenášení a manipulace s kojenci při všedních činnostech
 • aktivity pro rozvoj smyslových drah, při poruchách zpracování smyslových vjemů
 • techniku nácviku na nočník, oblékání, sebesycení a osobní hygieny
 • praktické rady pro správné držení tužky a nácviku grafického projevu

Používané metody:

 • Senzorická integrace
 • Prvky Bobath konceptu
 • Newborn movement assessment
 • Neuro-vývojová terapie, Pohybem se učíme
 • Bazální stimulace
 • Orofaciální stimulace

Kontakt:
Bc. Zdenka Hyttichová, mail: zhyttichova@gmail.com,  tel. 731 554 470

Kde?

V Rodinném a komunitním centru  Jablíčkov na adrese:
Bytový dům Malešice (1. patro)
Počernická 524/64
Praha 10
108 00
(vchod ze strany budovy)

Kdy?
pondělí, středa a pátek (vždy na základě objednání)

Za kolik?
Úvodní konzultace je za 300 Kč / konzultaci (cena dotovaná MPSV).
Doba zahrnuje práci s dítětem, zaškolení rodičů pro práci na doma.
Další konzultace: 1 000,- Kč za 50 minut.

Storno podmínky: Zruší-li klient domluvený termín dříve než 24 hodin před začátkem poradenského setkání činí storno poplatek 0% ceny. Pokud se klient nedostaví bez omluvy na konzultaci nebo se omluví později než 24hodin před začátek smluveného termínu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny a náhradní konzultace bude zarezervována až po úhradě 50% storno poplatku.

O Zdence

Vzdělání: Vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK obor ergoterapie.

Pracuje s dětmi s nerovnoměrným vývojem od narození až do mladšího školního věku.

Kurzy:

 • Newborn Movement Assessment
 • Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Dyspraxie a MABC 2

 • Senzorická Integrace 2, certifikovaný kurz pod záštitou České asociace dětských Bobath terapeutů
 • Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme II
 • Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme I.
 • Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on Bobath concepts
 • Sensory Integration, Advanced Clinical Reasoning and Analysis Course, modul II.
 • Sensory Integration Theory and Intervention: Paediatrics, modul I.
 • Child Development Course
 • Basální stimulace