Poradenství v ergoterapii

 

Jak probíhá a co můžete očekávat:

Poradenství v ergoterapii je individuální, zahrnuje rozhovor s rodiči, vyšetření dovedností dítěte, podporu rozvoje oslabených funkcí a individuální program pro domácí cvičení. Součástí konzultace je poradenství v oblasti sebeobsluhy dítěte, jemné motoriky ruky, grafomotoriky a podporu pohybových dovedností na základě přístupu senzorické integrace.

 

V jakých případech nás navštívit:

 • V případě, že si kladete otázku, zda vývoj vašeho dítěte probíhá optimálně.
 • Máte-li podezření, že vaše dítě může mít poruchu zpracování smyslových vjemů. Projevy chování, které mohou poukazovat na poruchy smyslového zpracování:

  1. Kojenci a batolata: potíže se spánkem a jídlem; odmítání a nechuť ke spolupráci při oblékání; odmítání hry s hračkami; neradi se mazlí či chovají v náručí. Děti, které mají potíže se samy zklidnit, jsou často plačtivé nebo nespokojené; mají opožděný motorický vývoj.

  2. Předškoláci: velmi citliví na dotek, zvuky, vůně a velmi vybíravý v jídle. Děti, které obtížně získávají kamarády; mají potíže v sebeobsluze – oblékání, jídlo, spánek a udržování čistoty; jsou motoricky „neobratné“; působí, že nemají dostatek síly. Děti, které jsou pořád v pohybu nebo naopak vyhledávají často sedavé aktivity.

  3. Školáci: potíže se psaním, potíže v oblasti motorických dovedností. Děti, které citlivě reagující na hmatové vjemy, zvuky, chutě a vůně. Snadno ztrácejí pozornost, vyžadují mnoho pohybu, až to narušuje práci ve škole nebo školní přípravu. Zároveň rychle přecházejí k agresivnímu chování; snadno se dostanou do „nepohody“; mohou mít potíže v kolektivu. Nebo děti slabě registrují bolest či dění kolem sebe.

 • Rodiny s dětmi, které již mají diagnostikovány: SPD (poruchy smyslového zpracování), ADHD, poruchy učení, vývojovou dysfázii, dyspraxii, PAS, genetickou vadu nebo neurologickou diagnózu např. DMO
  Rodiče si odnesou:
 • metodicky vedené aktivity, které jim budou názorně předvedeny
 • tipy / hry podporující zdravý vývoj dítěte
 • způsoby zvedání, přenášení a manipulace s kojenci při všedních činnostech
 • aktivity pro rozvoj smyslových drah, při poruchách zpracování smyslových vjemů
 • techniku nácviku na nočník, oblékání, sebe-sycení a osobní hygienu
 • praktické rady pro správné držení tužky a nácviku grafického projevu
  Používané metody:
 • Senzorická integrace
 • Prvky Bobath konceptu
 • Newborn movement assessment
 • Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme
 • Bazální stimulace
 • Orofaciální stimulace
Kde? V Rodinném a komunitním centru  Jablíčkov na adrese: Bytový dům Malešice (1. patro) Počernická 524/64 Praha 10 108 00 (vchod ze strany budovy) Kdy? pondělí, středa a čtvrtek (vždy na základě objednání viz kontakty níže)

Za kolik?

Ceník platný do 31.5.2023:

Cena: 1000,- Kč/ 50 minut

Cena první konzultace je s grantovou podporou MPSV, cena je 200,- Kč/ 50 min (možné až od února do prosince).

Online konzultace přes WhatsApp nebo messenger: 400,- Kč/ 30 minut, 800,- Kč/ 60 minut

Ceník platný od 1.6.2023:

Cena: 1200,- Kč/ 50 minut

Cena první konzultace je s grantovou podporou MPSV, cena je 200,- Kč/ 50 min

Online konzultace přes WhatsApp nebo messenger: 500,- Kč/ 30 minut, 1000,- Kč/ 60 minut

Storno podmínky:

Zruší-li klient domluvený termín dříve než 24 hodin před začátkem poradenského setkání činí storno poplatek 0% ceny. Pokud se klient nedostaví bez omluvy na konzultaci nebo se omluví později než 24hodin před začátek smluveného termínu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 50% ceny a náhradní konzultace bude zarezervována až po úhradě 50% storno poplatku.

Bc. Zdenka Hyttichová

Vzdělání:

Vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK obor ergoterapie. Pracuje s dětmi s nerovnoměrným vývojem od narození až do mladšího školního věku.

Kurzy:

Infant Sense Integration Training 1,2, 3
Úvod do terapie a praxe modelu DIR-Floortime
Newborn Movement Assessment
Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku
Dyspraxie a MABC 2
Senzorická Integrace 2, certifikovaný kurz pod záštitou České asociace dětských Bobath terapeutů
Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme I. a II.
Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on Bobath concepts
Sensory Integration, Advanced Clinical Reasoning and Analysis Course, modul II.
Sensory Integration Theory and Intervention: Paediatrics, modul I.
Child Development Course
Basální stimulace

Kontakt:  731 554 470, zhyttichova@gmail.com