Historie Jablíčkova

 

2001 – vznik občanského sdružení

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov vzniklo původně pod názvem Mateřské a otcovské centrum pohody, a to iniciativou několika maminek v říjnu 2001 v Malešicích. Zakladatelkou byla Jarmila Poslední a občanské sdružení bylo oficiálně zaregistrováno 1. listopadu 2001.

První roky se maminky s batolaty scházely v MŠ Hřibská, poté v MŠ Troilova, kde mohly využívat i pomůcky a vybavení školky. Prostory ale musely opustit ve chvíli, kdy přišel baby-boom a bylo třeba vytvořit další místa ve školce.

2005 – nové prostory ve Strašnicích

Jarmile se nakonec podařilo najít prostory v činžovním domě ve Strašnicích na Solidaritě a pro množství jablíček před prahem byly pojmenovány JABLÍČKOV. Otevřeli jsme 19. října 2005. Až do konce roku 2006 jsme měli peníze pouze na nájem a materiální potřeby. Na rok 2007 se nám však poprvé podařilo získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí, takže jsme konečně mohli zaplatit dobrou práci lektorek a lektorů.

2012 – nová ředitelka a rozvoj centra

V roce 2012 se novou ředitelkou Jablíčkova stala Kateřina Bohatá, která se velmi zasloužila o rozkvět a odbornou úroveň našeho rodinného centra.

2017 – opět nová ředitelka a stěhování do Malešic

Po pěti letech, v roce 2017, ji vystřídala stávající ředitelka Lenka Vokatá. Pod jejím vedením se Jablíčkov přestěhoval opět do Malešic, a to do stávajících velkých prostor v Bytovém domě Malešice, který patří Městské části Praha 10, jež se stala významným partnerem Jablíčkova. Slavnostní otevření zde proběhlo 31. 1. 2018.

2018-nyní – roste kvalita i kvantita našich služeb

Během let se nabídka služeb neustále rozšiřovala a zkvalitňovala. Nyní nabízíme desítky dopoledních i odpoledních programů pro rodiče s dětmi, samotné děti i dospělé, také širokou škálu poradenství, provozujeme dětskou skupinu a pořádáme celou řadu jednorázových akcí – komunitních i vzdělávacích. Tým Jablíčkova tvoří přes 40 lektorek a lektorů a ročně nás navštíví stovky rodin.

2020-21 – covidová omezení

Omezování aktivit během pandemie covidu-19 zasáhlo i Jablíčkov. Některé aktivity se nám ale podařilo přesunout do online prostoru – třeba vzdělávací semináře pro rodiče nebo online lekce některých programů. Pro naše klienty jsme také připravili venkovní hru se stanovišti jako náhradu za oblíbené venkovní akce, které se kvůli vládním opatřením nemohly uskutečnit.

2022 – pomáháme Ukrajině

Naši činnost velmi ovlivnil i začátek války na Ukrajině, protože Bytový dům Malešice, kde sídlíme, se stal útočištěm pro mnoho ukrajinských rodin. Pořádali jsme sbírky vybavení a potřeb pro uprchlíky a postupně jsme do stálého programu zařadili i aktivity určené ukrajinským rodinám – třeba psychologické a sociálně-právní poradenství, setkávání seniorů, tvoření pro děti a další.