Psychologické a výchovné poradenství pro rodiče a děti

Ocitli jste se v náročné životní situaci a nevíte kde hledat pomoc?
Máte partnerské či rodinné problémy, nevíte si rady s něčím při výchově svých dětí?
Máte nějaký svůj osobní problém, který by zasluhoval ošetřit?

Ptáte se:
Jak to, že je moje miminko tak často nespokojené?
Co je pro novorozence/ batole/ předškoláka nejdůležitější?
Co udělat proto, aby dítě dobře spalo/jedlo/obstálo v životě?
Je vzdorovité chování našeho dítěte normální či ne?
Jak zvládnout výchovu našeho náročného dítěte?
Nebo si jen chcete ujasnit výchovné postoje a konzultovat je s psychologem?

Nabízíme psychologické a výchovné poradenství, které zahrnuje problematiku:

– partnerských a rodinných vztahů – v nukleární i širší rodině (J. Klinderová Píchová, K. BohatáP. Bílková)

– komunikace v rodině, výchova dítěte v rodině (výchovné otazníky všeho druhu – sladění výchovných stylů, příchod sourozence, práce s emocemi a hranicemi) (psychoterapeutka J. Klinderová Píchová a mentorka V. Nováčková, psycholožky K. BohatáP. Bílková)

– osobních výzev rodiče (burn-out syndrom rodiče, zvládání stresu, skloubení rodičovské role a osobního a pracovního života, vyrovnávání se s náročnou životní změnou, přetížení jednoho z rodičů atp.) (K. Sluková, J. Klinderová Píchová)

– školní zralosti, poruch učení a chování (P. Bílková)

– výchova dítěte se speciálními potřebami (V. Nováčková)

 – vztahy a komunikace v tzv. komponovaných rodinách (které jsou poskládané z částí rodin předchozích)  (K. Sluková)

 – obezita u dětí (J. Klinderová Píchová)

Naše poradkyně provedou orientační diagnostiku potíží, poskytnou poradenské vedení či terapeutickou intervenci, případně poskytnou kontakty na další odborná pracoviště.

KDY: Na termínu konzultace a domluvte s konkrétní poradkyní viz kontakty níže.

KDE : Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, Praha 10 – Malešice

ZA KOLIK: Díky podpoře MPSV je dotovaná cena 200 Kč za hodinu.

Platíte-li poradenství převodem na účet, posílejte danou částku na účet číslo 2601073677 / 2010. Do zprávy pro příjemce napište slovo „poradenství“ a svoje jméno. Děkujeme.

PORADENSTVÍ POSKYTUJÍ

Ing. Věra Nováčková

Jsem máma dvou úžasných dospělých dětí, syna na spektru autismu s ADHD a neurotypické dcery. K seberozvoji mě zavedlo vlastní rodičovství, které bylo podrobeno zkouškám v době dospívání mých dětí. Ve svých pocitech jsem se dostávala „do míst“, kam bych dobrovolně rozhodně nešla. Na sebezkušenostním terapeutickém výcviku jsem si uvědomila, že musím změnit způsob komunikace a ve svém přístupu k dětem výrazně posílit respekt a důvěru. Jak jsem se měnila sama, měnily se i děti a především naše vztahy. Na své vlastní rodině jsem si tak ověřovala účinnost respektujících výchovných směrů a důležitost vlastního sebepoznání.

Odložila jsem vystudovaný obor IT s 14-letou profesní cestou a plně jsem se věnovala osobnímu rozvoji. Abych mohla rodiče doprovázet na jejich cestě sebepoznání, absolvovala jsem koučovací výcvik v Na člověka zaměřeném přístupu. Dále se vzdělávám, zajímám se o vztahy rodinné i partnerské, moderní výchovné směry, dobíjení energie a odkrývám vlastní niterní témata, odhaluji tajemství komunikace a rozmanitost emocí.

V Jablíčkově působím jako akreditovaná lektorka programu Triple P a také koučka a mentorka pro rodiče „jiných“ dětí a vedu poradenství na téma výchova a komunikace v rodině – společně hledáme konkrétní postupy, které v rodinách opravdu zafungují.

Kontakt: novackova@jablickov.cz

Mgr. Kateřina Sluková

Psycholožka a koučka se zkušenostmi z firemního HR, akreditovaná lektorka programu Triple P.
Vystudovala psychologii a většinu svého profesního života strávila na poli HR. Manažerům pomáhala pracovat s lidmi v týmech a vybírat ty nejvhodnější lidi. Lidem ve firmách pomáhala tvořit co nejlepší podmínky pro jejich práci. Absolvovala výcvik koučů institutu Gestalt Essence, výcvik motivačních rozhovorů u Jana Soukupa a celou řadu dalších seminářů.

V rámci psychologického a výchovného poradenství se věnuje tématu patchworkových rodin (rodin složených z předchozích vztahů). 

Proč je to v patchwork rodině těžší, než v té klasické a jak to přežít? Jak v patchwork rodině vybudovat dobré vztahy? Jaká je role nevlastního rodiče a jaké jsou její hranice? Jak pracovat se sebou, abych věcem pomáhal a přitom zůstal sám sebou. Jak se vypořádat s vlivem bývalých partnerů na vaši patchwork rodinu? Jak se s partnerem navzájem podpořit? Jak na vztah s nevlastními dětmi? Kdy hledat podporu a kde najít pomoc, když se nedaří?

Kontakt: slukova@jablickov.cz, 737 213 523

Mgr. Jana Klinderová Píchová

Jsem psycholožka a psychoterapeutka, ve své soukromé praxi se věnuji individuální psychoterapii, poradenství a provázení klientů v rámci osobního rozvoje. Po studiu psychologie jsem prošla psychoterapeutickým výcvikem v integrativní psychoterapii SUR a výcvikem v koučování a mediaci. Absolvovala jsem dále řadu odborných a sebezkušenostních seminářů zaměřených na terapii, komunikaci. V oblasti rodičovství a výchovy mě ovlivnily principy respektující výchovy (např. kurzy Respektovat a být respektován nebo kurz Zdravá komunikace – Řekni to přímo). Jsem maminkou dvou dětí (11 a 5 let).
V rámci poradenství v Jablíčkově se na mě můžete obrátit s problematikou rodinných vztahů a výchovy dětí – komunikace s dětmi, práce s hranicemi dětí, zvládání emocí u dětí (strachy, vztek, vysoká citlivost, situace způsobující stres), konzultace ohledně způsobu výchovy, zvládání nových situací v rodině – příchod sourozence, rozvodové situace, zvládání životních změn. Věnuji se také tématu obezity u dětí. Dále vám poradím a nasměruji v oblasti osobních výzev rodičů – usazení se v roli rodiče, návrat do práce po rodičovské dovolené, zvládání stresu a náročných emocí, vyčerpanost, přetížení, syndrom vyhoření, problematika osobních hranic, nesoulad mezi rodiči, rozvodové situace, sladění rodičovské, partnerské a pracovní role, náročné životní změny, problematika partnerských a dalších osobních vztahů.

 
Poradenství bude probíhat v Jablíčkově (zhruba 1 x za měsíc v pátek dopoledne) a dále na adrese Srbská 2, Praha 6 (zvonit na  STUDIO 8) – vše na základě objednání.
Kontakt: klinderova@jablickov.cz, tel.: 608 176 948

PhDr. Petra Bílková

Dětská psycholožka se zaměřením na vývoj dětí od předškolního věku do dospělosti. Zabývá se poradenstvím pro rodiče dětí v kontextu jejich rodinné situace. Dlouhodobě pracuje s dětmi a rodinami v krizi a s pěstounskými rodinami. Věnuje se též diagnostice v oblasti školní zralosti a potíží souvisejících se školní docházkou. Těžištěm její práce je v poslední době psychoterapie dospívajících. Je absolventkou filozofické fakulty UP Olomouc se zaměřením na klinickou psychologii, dlouhodobého výcviku SUR a výcvikových technik v KBT a logoterapii. Sama je matkou tří dětí. Ráda čte, věnuje se turistice a baví ji poznávat jiné kultury a země.

Kontakt: 722 749 977

Mgr. Kateřina Bohatá

Katka je psycholožka, psychoterapeutka a krizová interventka, vedoucí Linky seniorů, krizové linky pro seniory a pečující organizace Elpida.
V Jablíčkově se zaměřuje na psychologické poradenství rodičům a rodinám s dětmi ve věku od miminka po mladší školní věk. V rámci poradenství nabízí prostor pro konzultaci jakékoliv náročné situace v rodině, nejen výchovných otázek. Rodiče často přichází také pro podporu zvládání rodičovské role či hledání možností, jak vyladit atmosféru v rodině, naučit sourozence řešit spory jinak než hádkou apod. Katka díky zázemí v krizové intervenci může pomoci v situaci, kdy rodina čelí jakékoliv závažné události, mezi něž patří například rozchod partnerů, ztráta miminka, úmrtí v rodině, či jakákoliv jiná situace, která chod rodiny významně zasáhne. Pro podporu si může přijít kterýkoliv člen rodiny.
Katka absolvovala psychoterapeutický výcvik v PCA přístupu, včetně jeho rozšíření v herní terapii s dětmi. Aktuálně se vzdělává v oblasti supervize.

Dočasně pozastaveno ze zdravotních důvodů, využijte prosím J. Klinderovou, K. Slukovou nebo V. Nováčkovou.

 

VAŠE REAKCE

„Dobrý den,

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za poskytnutou konzultaci týkající se výchovy téměř čtyřletého syna. Pozorně jste nás vyslechla, jednotlivé problémy s námi rozebrala a poskytla praktický návod na řešení konkrétních situací, z Jablíčkova jsme odcházeli s pocitem, že jsme o trochu více porozuměli dětské duši a s poznáním, že nikdy není pozdě začít znova a jinak.
Komunitní centrum Jablíčkov je báječné místo pro setkávání všeho druhu a dovede také pomoci i odbornou radou, která je v některých situacích opravdu „nad zlato“.

Pěkně zdravíme a děkujeme

Pavla s rodinou“