PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA (RKC) JABLÍČKOV

 1. Vstup do prostor je pouze v přezůvkách či ponožkách. Bačkůrky pro děti jsou k zapůjčení v košíku ve vstupní místnosti, která slouží zároveň jako šatna. K uložení prosím využijte botníky a věšáky. Nenechávejte oblečení, obuv nebo tašky na zemi, ať nebrání v pohybu ostatním.
 2. Za věci, které necháte v RKC ležet bez dozoru, neručíme.
 3. Návštěvníci RKC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců RC, kteří jsou odpovědni za jeho provoz.
 4. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RKC. Toto platí i pro všechny akce pořádané mimo prostory Jablíčkova. Pokud jsou na kroužku děti samy, nese za ně po dobu trvání kroužku odpovědnost lektor daného kroužku. Před začátkem a po skončení kroužku odpovídají za děti jejich zákonní zástupci případně doprovod, pokud jej dítě má.
 5. Na rodiči zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RKC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte ohleduplní k ostatním a nevoďte do centra nemocné děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu).
 6. V celém prostoru RKC je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné látky. Osobám prokazatelně pod vlivem alkoholu či omamných látek může být odepřen vstup do RKC.
 7. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby neubližovaly ostatním dětem.
 8. Je zakázáno nechat děti volně pobíhat s jídlem a pitím. Svačinky konzumujeme pouze u stolu – v prostoru nad linoleem. Nedávejte jídlo cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu. Jídlo po svém dítěti ukliďte.
 9. Pokud budete potřebovat jídlo či pití ohřát v mikrovlnné troubě, lze použít mikrovlnnou troubu umístěnou ve vstupních prostorách.
 10. Mikrovlnnou troubu lze používat s opatrností vzhledem k aktivitě dětí. Pozor na opaření!
 11. V RKC je k dispozici nočník a WC. Na WC vždy své dítě doprovoďte kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte.
 12. Měníte-li dítěti plenky, lze k tomu využít přebalovací pult a v případě potřeby si vzít náhradní plenku na WC. Použité plenky prosím odnášejte s sebou při odchodu z RKC.
 13. Odpadky odhazujte do koše s víkem. Služba koš na konci každého dne vynáší.Veškeré problémy, dotazy, nápady a připomínky směřujte na zaměstnance RKC. Stejně tak
  prosím ohlašujte případné závady, poruchy a další hmotné škody či podezření na ně.
  Děkujeme vám za dodržování těchto pravidel, ať je vám v Jablíčkově milo a příjemně! 🙂