Kurzy pro rodiče s dětmi

Kombinované programy

(rozvoj rodičovských kompetencí, všestranný rozvoj dítěte)

 

Programy se zaměřením