Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov, z.s.
Sídlo: Počernická 542/64
108 00 Praha 10
IČO: 26546132
(dále jen „Správce“)


1) Správce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovává tyto osobní údaje uživatelů služeb:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • datum narození uživatele služby,
 • záznamy z kamerového systému v prostorách Rodinného a komunitního centra Jablíčkov.

2) Výše uvedené údaje jsou zpracovány za účelem poskytování služeb Správce. Jejich zpracovávání je nezbytné pro plnění smlouvy (docházka do školičky, na kroužky, programy, přednášky, poradenství apod.), abychom vás mohli informovat o případných změnách v rozvrhu apod. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu. Záznamy z kamerového systému jsou zpracovávány z titulu nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů Správce či třetích stran (vás uživatelů) – oprávněným zájmem je ochrana majetku Správce či uživatelů. Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány pouze 10 dní a jsou řádně zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

3) E-mailová adresa je zpracovávána též za účelem zasílání newsletteru s aktuálními informacemi o programech a akcích Správce. E-mailová adresa bude zpracovávána po dobu 5 let po ukončení smluvního vztahu nebo do doby, než bude uživatelem odvolán souhlas se zasíláním newsletteru.

4) Zpracovatelem osobních údajů je:

 • Správce – k vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci,
 • poskytovatel softwaru Ecomail (pouze e-mailové adresy) a Webooker (společnost Aperus, s.r.o.) – obě tyto společnosti nakládají s osobními údaji v souladu s GDPR,
 • účetní firma Správce – společnost Cuenta s.r.o. – jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje, tj. jméno, příjmení a adresa) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.


5) Podle GDPR máte právo:

 • vzít kdykoliv zpět souhlas se zasíláním newsletteru,
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6) Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni
technického rozvoje.