Sbírka na provoz kroužků pro zdravotně znevýhodněné děti skončila 31. ledna.
Díky vaší podpoře budou moci kroužky pro hendikepované děti probíhat celý rok 2023. Děkujeme!

Velké poděkování patří každému z více než 80 individuálních dárců a také firmám Popron Systems a Návštěvalékaře.cz. Do sbírky se zapojili také zaměstnanci UniCredit Bank, kteří podpořili naši sbírku v rámci své zaměstnanecké výzvy a UniCredit Bank jejich příspěvky ještě zdvojnásobí! Děkujeme!

Nestihli jste do sbírky přispět a rádi byste také kroužky pro hendikepované děti podpořili? Sbírka pro rok 2023 byla sice úspěšná, ale finance budeme potřebovat i do dalších let. Pokud chcete přispět, ozvěte se nám na info@jablickov.cz. Děkujeme!

V roce 2021 jsme v Jablíčkově začali nabízet kroužky i pro děti se zdravotním znevýhodněním.

Péče o hendikepované děti vyžaduje velkou individualizaci, je potřeba k nim přistupovat specificky na základě jejich potřeb. Proto je kapacita kroužků omezená na čtyři děti, o které se starají dvě lektorky. Rodičům je k dispozici mentorka a celý projekt zaštiťuje odborná garantka, která i metodicky podporuje lektorky.

Z toho vyplývá i velká finanční náročnost na provoz kroužků. Podařilo se nám získat dotaci od MČ Praha 10, která ale pokrývá provoz projektu jen z malé části. Část přispívají samozřejmě také samotní rodiče dětí, ale to vše stále nepokryje veškeré náklady na odborné pracovníky.

Aby kroužky mohly fungovat celý rok 2023, chybí nám ještě 150 000 Kč. Proto jsme se vás rozhodli požádat o pomoc.

Prosíme, pomozte nám zachovat službu, která pomáhá rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním.

Co zdravotně znevýhodněným dětem nabízíme?

V nabídce jsou tři různé kroužky (Sluníčka, Krtečci a Klubík) – každý má dvouhodinovou lekci 1x týdně. Využíváme tvoření s keramickou hlínou, zdravotní a pohybové cvičení s prvky dětské jógy, hudbu a dalších aktivity.

Děti, které mají lehčí typ postižení jsou integrovány do běžných kroužků, kde to je možné (např. Keramika, Hravá jóga, Sbor, Hudebníčci apod.). V těchto kroužcích bývá, když je to třeba, přítomen též asistent lektora.

Co nabízíme rodičům?

Každý rodič má možnost využít konzultace, kde s mentorkou probere posun dítěte, jeho sociální začlenění do skupiny dětí a jak jej rodič může dále podporovat v domácím prostředí a zároveň zvládat svoji specifickou situaci. Rodič tak dostává též prostor řešit aktuální otázky, které při výchově v rodině nastávají.

Reference od rodičů:

„Přínos kroužku pro mé dítě je jednoznačně v tom, že se může realizovat mezi jinými dětmi mimo kolektiv školního prostředí. Má možnost zažít to, co běžně zažívají zdravé děti, pro které je docházení do kroužku běžné, protože nepotřebují asistenci třetí strany. Děti se speciálními potřebami si zaslouží mít možnost najít si na kroužku nové kamarády, dělat to, co je baví, necítit se stranou od zdravých dětí, protože jsou určitým způsobem jiné. Děti se speciálními potřebami mají v tomto ohledu úplně stejné potřeby jako zdravé děti.
Jsem ráda, že lektorka přistupuje stejně k mému dítěti a ostatním zdravým dětem, takže se mému dítěti kroužek líbí, je spokojené a může si zaslouženě užít volný čas ve společnosti někoho jiného než rodičů, příbuzných a dětí, které zná ze školního prostředí.
Moc bych ocenila, kdyby měl Jablíčkov k dispozici asistenty pro děti se speciálními potřebami ve větším časovém rozsahu a byl tím pádem větší výběr kroužků pro tyto děti.“ –
Barbora P., jejíž syn je integrovaný v běžném kroužku

„Skvělé kroužky „šité“ na míru specifickým potřebám dítěte s individuálním přístupem, můžu si v klidu vypít kávu a vím, že moje dítě mezi tím dostává tu nejlepší péči :-)“ – Wanda U. 

„Dcera začala navštěvovat kroužek Krtečci v roce 2021. Protože se jednalo o kroužek nový, na počátku byly myslím trochu obavy z obou stran, jak dcera kroužek zvládne. Pro moji dceru to byla nová zkušenost. Mým hlavním cílem bylo zejména rozšířit dceři možnosti zapojení do pro ni vhodných aktivit i v jiném prostředí než běžně navštěvuje. Přála jsem si také, aby mohla navázat nové sociální vztahy. Vzhledem k jejímu hendikepu jsou pro nás nové možnosti značně omezené, kroužky pro naše děti jako součást mateřských center v podstatě neexistují. Nebo jsou omezeny jen na opět již navštěvovaná prostředí (speciální škola, stacionář,…). Již po první lekci byly reakce dcery velmi pozitivní. Prostředí je pro ní vyhovující a bezpečné. Vhodně se střídá aktivita a odpočinek, je zohledněna snadná unavitelnost dcerky. I když se nejedná přímo o kroužek integrační, dcera se i přesto setká v Jablíčkově se zdravými dětmi. Osobně mi připadá důležité, aby se děti s hendikepem i děti zdravé mohly potkávat již od malička v přirozeném prostředí a vzájemně se mohly nenásilně poznávat a porozumět si.
Děkuji tímto lektorce, její asistence i všem, kdo se na přípravě i realizaci kroužku podíleli. Zejména za milý a vstřícný přístup i odhad situací, jak k dceři přistupovat.V Jablíčkově si to dcera zkrátka moc užila a kroužek určitě naplnil moje očekávání. V neposlední řadě jsem měla možnost využít volný čas, který rodičům pečujícím o děti s hendikepem tolik chybí. Mohla jsem si zařídit potřebné záležitosti, věnovat se mladšímu synovi nebo si prostě jen užít kávu s kamarádkou:-). Na závěr můžu jen vyslovit přání, aby takto vstřícně fungovala všechna rodinná centra v ČR.“
– Jarmila Neuwirthová“

„Anička začala chodit do Jablíčkova na keramiku. Práci s hlínou miluje, stejně jako lektorky 🙂 Velmi jí to pomohlo v oblasti jemné motoriky..Anička je na kroužcích spokojená a pokud potřebuji řešit něco individuálně, vždy se setkám se vstřícným přístupem. Všechny lektorky jsou milé, vstřícné, empatické ….zároveň jsou schopny nastavit Aničce zdravé hranice. Za to vše jim patří veliké poděkování 🙂 Kroužky vřele doporučuji, jsme spokojeni a nadšeni.“ – Renáta P.

„Můj syn chodí do Jablíčkova už druhý rok. Oceňujeme hlavně šikovné lektorky, citlivý přístup a profesionální chování. Lektorky umí s dětmi pracovat, děti si užívají hru a zábavu, ale zároveň si zlepšují motoriku, komunikaci a další věci. Vidím na synovi, že je spokojený a to mi dělá radost.“ – Malika Umaralieva

 
„Když naše Mařenka začala do Jablíčkova chodit, nebyli jsme si jisti, jestli to pro ni nebude více zátěží než přínosem, ale vyšlo to prostě skvěle. Přichází tam s radostí a odchází s ještě větší, o únavě při tom vůbec neví.
Jsme moc rádi za možnost dopřát jí podobné zážitky, jako mají běžné děti, je to vzácné. Během odpoledne zažije spoustu radosti, která ji zároveň mnohostranně rozvíjí, a my se můžeme spolehnout, že mají lektorky dost prostoru pro její individuální potřeby. Zároveň cítíme upřímný zájem i o potřeby nás rodičů, a toho si vážíme.“ Linda P.