Sebepoznávací a podpůrná skupina
pro rodiče dětí se speciálními potřebami

 

Děti se speciálními potřebami potřebují každé jinou formu podpory, přesto jako rodiče řešíme velice podobné situace. Na některé otázky, které se nám rodí v hlavě, těžko hledáme odpovědi. Někdy nevíme, jak máme k dítěti přistupovat, co můžeme vyžadovat a kde naopak ustoupit. Náš každodenní život je úzce svázán s dítětem a v denním shonu zapomínáme na sebe.

Na setkáních získáte:
– bezpečný prostor povědět svůj příběh mezi těmi, kteří prožívají něco podobného, a proto lépe rozumí
– inspiraci k řešení náročných situací přes sdílení zkušeností ostatních rodičů
– podporu ke změně při hledání reálných a dostupných cest
– podněty k sebepoznání zaměřené na posilování intuice a rozvíjení respektu k dítěti i k sobě.

Skupina je určena pro rodiče dětí se speciálními potřebami bez ohledu na přesnou diagnózu (např. s diagnózou z oblasti autistického spektra, nerovnoměrného vývoje, ADHD / ADD, výjimečného nadání… nebo s podezřením na jakoukoli diagnózu, která způsobuje, že dítě potřebuje „jiný“ přístup).

KDY: Většinou první středu v měsíci, v čase 18:30 – 21:00. (Termíny – 7.září 2022, 5.října 2022, 2.listopadu 2022, 7.prosince 2022, 4.ledna 2023)

KDE: Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov

ZA KOLIK: Příspěvek rodičů 100,- Kč (za jednotlivá setkání).

Aktivitu finančně podporuje Městská část Prahy 10 a MPSV.

Ing. Věra Nováčková

koučka a mentorka pro rodiče dětí se speciálními potřebami, lektorka sebepoznávacích seminářů zaměřených na respektující přístup

Jsem máma dvou úžasných dospělých dětí, syna na spektru autismu s ADHD a neurotypické dcery. K seberozvoji mě zavedlo vlastní rodičovství, které bylo podrobeno zkouškám v době dospívání mých dětí. Ve svých pocitech jsem se dostávala „do míst“, kam bych dobrovolně rozhodně nešla. Na sebezkušenostním terapeutickém výcviku jsem si uvědomila, že musím změnit způsob komunikace a ve svém přístupu k dětem výrazně posílit respekt a důvěru. Jak jsem se měnila sama, měnily se i děti a především naše vztahy. Na své vlastní rodině jsem si tak ověřovala účinnost respektujících výchovných směrů a důležitost vlastního sebepoznání.
Odložila jsem vystudovaný obor IT s 14-letou profesní cestou a plně jsem se věnovala osobnímu rozvoji. Abych mohla rodiče doprovázet na jejich cestě sebepoznání, absolvovala jsem koučovací výcvik v Na člověka zaměřeném přístupu. Dále se vzdělávám, zajímám se o vztahy rodinné i partnerské, moderní výchovné směry, dobíjení energie a odkrývám vlastní niterní témata, odhaluji tajemství komunikace a rozmanitost emocí. Načerpané informace a prožitou zkušenost předávám na seminářích a v soukromé praxi. Více na www.veranovackova.cz

V Jablíčkově působím jako koučka a mentorka pro rodiče „jiných“ dětí a společně hledáme konkrétní postupy, které v rodinách opravdu zafungují.
Pomáhám rodičům poznávat sebe a tím lépe rozumět svým dětem.

Kontakt: 777 776 293, info@veranovackova.cz