Školička

 

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLIČKY

Jsme školička rodinného typu, pracujeme s menším kolektivem dětí. 

Všímáme si odlišností jednotlivých dětí, podporujeme jejich talenty a pomáháme jim stát se samostatnými sebejistými osobnostmi. Staráme se o rozvoj dětí po všech stránkách. 

Program školičky je složen z celistvých tématických celků, které umožňují dětem si dobře osvojit nové poznatky – vše si osahat, prohlédnout, zažít, prozkoumat a objevit širší souvislosti. V praxi využíváme prvků waldorfské pedagogiky i montessori přístupu a pomůcek.

Snažíme se vyjít vstříc přáním dětí i rodičů co se týče náplně programu (zařazení keramiky, angličtiny apod.).

ČEHO SI RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLIČCE CENÍ

  • individuální přístup k dítěti
  • přátelské prostředí
  • kvalitní pedagogické vedení
  • pestrý program podporující všestranný rozvoj dítěte
  • podpora dětí v začlenění se do kolektivu
  • světlé, nově zrekonstruované prostory

PROFIL ABSOLVENTA

Po absolvování naší školičky bude Vaše dítě připravené na vstup do klasické mateřské školy. 

Naučí se fungovat v kolektivu, přijímat vedení autority. Vlastní zkušeností, bádáním a zkoumáním rozšíří své poznatky, hodnoty a postoje. Bude dále rozvíjet svou schopnost samostatně hledat řešení problémových situací, dokáže si říci o pomoc.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLIČKY

Školička je v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.

Během ledna se stěhujeme, Školička zahajuje provoz 5. února 2018.

V případě potřeby lze domluvit individuálně mírně odlišný čas.

PROGRAM VÝUKY

Program výuky ve školičce v Jablíčkově v sobě snoubí učení, volnou hru a organizované aktivity s ohledem na potřeby a vývoj každého dítěte.

Učební osnovy jsou koncipované do ucelených projektů.

Tématická koncepce učebních osnov vychází z ročních období a praktického běžného života.

Obsah i názvy jednotlivých témat jsou volené tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.

HARMONOGRAM DNE

(uvedené časy jsou přibližné –  drobně se mění se dle náročnosti aktivit)

7:30 - 9:00 Děti přicházejí do školky, volná hra

Individuální aktivity – montessori pomůcky, puzzle, skládačky, omalovánky

9:00- 9:30 Ranní kruh

Básničky, říkanky, zpěv, dramatická hra (obvykle ve vztahu k ročnímu období či probíranému tématu)

9:30 – 10:00 Pohybové aktivity

Cvičení ve skupince pro rozvoj obratnosti a  rovnováhy, opičí dráha, tanečky

10:00 – 10:15 Divadélko, čtení, vyprávění

Divadelně zpracované hlavní vzdělávací téma dne

10:15 – 10:40 Výtvarná činnost

Různé výtvarné techniky, práce s různými materiály

Námět vždy souvisí s probíraným tématem v daném dni

10:40 – 11:00 Hygiena a svačinka

11:00- 11:55 Pobyt v přírodě 

Procházka s určitým cílem po blízkém okolí,  pobyt na nedalekém bezpečném hlídaném hřišti

11:55 – 12:10 Vyzvedávání dětí před obědem
12:10 - 12:45 - oběd (vlastní, donesený, lze umístit do lednice a ohřát v mikrovlnce, nebo možnost zajištění stravy vhodné pro děti v Jídelně Malešice - naproti přes chodbu od Jablíčkova)
12:45 - 14:00 - odpočinek po obědě - čtení pohádky, spaní (individuálně dle potřeby) 
14:00 - 15:00 - výtvarná a sportovní činnost, volná hra
15:00 - 16:30 - vyzvedávání dětí po odpoledním bloku
15:30 - začátek kroužků, pokud si vyberete nějaký z naší nabídky a běžným způsobem se přihlásíte, po domluvě možné dítě v 15,30 předat rovnou lektorce příslušného kroužku

JAK SE PŘIHLÁSIT

Hlaste se prosím přímo u lektorky Jany Švicové na tel.: 603 959 486

Podmínky účasti

Do školičky se mohou hlásit:

1. děti ve věku 2 až 5 let 

2. děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé ( potřebujeme potvrzení od lékaře)

Přihlásit se do školičky lze kdykoliv během roku.

Školičku lze navštěvovat jednorázově (alternativa hlídání v případě potřeby), či si zvolit některou z forem pravidelné docházky – 1x až 4x týdně.

Přihláška ke stažení ZDE.

CENÍK ŠKOLIČKY (cena za měsíc)

V únoru a březnu 2018 je na všechny zde uvedné ceny sleva 500 Kč!

Rozsah docházky Půl dne Celý den
1x týdně 2 000 Kč 3 000 Kč
2x týdně 3 300 Kč 4 300 Kč
3x týdně 4 000 Kč 5 000 Kč
4x týdně 4 500 Kč 5 800 Kč
5x týdně 5 000 Kč 7 000 Kč

V rámci platby za školičku je:

každý den loutkové divadélko
materiál pro každodenní výtvarnou činnost
kroužek angličtiny hravou interaktivní formou s Jankou Mihálovou 1x týdně
keramický kroužek 1x za 14 dní
jóga pro děti 1x týdně

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba pravidelné docházky se provádí vždy na měsíc dopředu, a to nejpozději do 5. kalendářního dne daného měsíce

Platit lze:

a) v hotovosti v Jablíčkově.

b) převodem na bankovní účet vedený u Fio banka a.s., č.ú. 2500239340/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte

 

ABSENCE VE ŠKOLIČCE – OMLUVY A NÁHRADY

Pokud se Vaše dítě do školičky nedostaví, je nutné ho omluvit.

Omluvy se přijímají telefonicky/sms na čísle: 603 959 486 a to nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

V přpadě neomluvené absence není možné přiznat nárok na jakoukoliv náhradu.

 

Možnosti náhrady:

1) návštěva školičky v jiný den než je dítě hlášeno –  ale je nutno předem domluvit s    lektorkou

2) navštěvuje-li dítě školičku 4x týdně, lze náhradu vyřešit odečtením 55,- Kč za každý zameškaný den z úhrady na příští měsíc.

Reference na Školičku.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.