Dětská skupina

Zápis do dětské skupiny Jablíčkov na školní rok 2021/22 bude otevřen od pátku 21. 5. 2021 od 10 hodin v našem webookeru. Po kliknutí na ikonku "mám zájem o školku" Vám přijde email s informacemi a dotazníkem ze kterého zjistíme, které dny máte zájem o docházku apod. Děti docházející do naší DS nyní mají přednost a budou zapsány předem. Všechny vyplněné dotazníky pak shromáždíme a ty, kdo se vejdou do kapacity naší dětské skupiny, informujeme o možnosti přijetí do DS. Ostatní informujeme o tom, že byli zařazeni mezi náhradníky. Tato informace Vám přijde 1.6. 2021.
Mezitím v pondělí 24. 5. v čase 16,30 - 17,30 proběhne též "Den otevřených dveří", kdy bude možné se do naší školičky přijít podívat, zeptat na případné dotazy a pohovořit s "tetami". Bude možné si odnést i tištěné materiály k zápisu.
Těšíme se naviděnou!
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
OD 1.11.2019 JSME REGISTROVANÁ DĚTSKÁ SKUPINA JABLÍČKOV
Částku zaplacenou za školičku nyní již lze odečíst z daní (tzv. školkovné).
 

Pokud máte zájem o zápis dítěte do Dětské skupiny Jablíčkov, jděte ve webookeru (https://jablickov.webooker.eu/Activities) do sekce Školka, kde si přečtete více informací o naší školičce a dole pod textem kliknete na okénko Mám zájem o školku, následně Vám přijde automatický e-mail s odkazem na dotazník, který potřebujeme vyplnit, zejména abychom zjistili, ve kterých dnech chcete, aby dítě školku navštěvovalo. V případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí, kdy bude vyplněn dotazník (tedy čím dříve vyplníte, tím lépe). 

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLIČKY
 
Jsme školička rodinného typu, pracujeme s menším kolektivem dětí. 
Všímáme si odlišností jednotlivých dětí, podporujeme jejich talenty a pomáháme jim stát se samostatnými sebejistými osobnostmi. Staráme se o rozvoj dětí po všech stránkách. 
Program školičky je složen z celistvých tématických celků, které umožňují dětem si dobře osvojit nové poznatky – vše si osahat, prohlédnout, zažít, prozkoumat a objevit širší souvislosti. V praxi využíváme prvků waldorfské pedagogiky i montessori přístupu a pomůcek.
Snažíme se vyjít vstříc přáním dětí i rodičů co se týče náplně programu (zařazení keramiky, angličtiny apod.).
 
ČEHO SI RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLIČCE CENÍ
individuální přístup k dítěti
přátelské prostředí
kvalitní pedagogické vedení
pestrý program podporující všestranný rozvoj dítěte
podpora dětí v začlenění se do kolektivu
světlé, nově zrekonstruované prostory
 
PROFIL ABSOLVENTA
Po absolvování naší školičky bude Vaše dítě připravené na vstup do klasické mateřské školy. 
Naučí se fungovat v kolektivu, přijímat vedení autority. Vlastní zkušeností, bádáním a zkoumáním rozšíří své poznatky, hodnoty a postoje. Bude dále rozvíjet svou schopnost samostatně hledat řešení problémových situací, dokáže si říci o pomoc.
 
PROVOZNÍ DOBA ŠKOLIČKY
Školička je v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.
V případě potřeby lze domluvit individuálně mírně odlišný čas.
 
PROGRAM VÝUKY
Program výuky ve školičce v Jablíčkově v sobě snoubí učení, volnou hru a organizované aktivity s ohledem na potřeby a vývoj každého dítěte.
Učební osnovy jsou koncipované do ucelených projektů.
Tématická koncepce učebních osnov vychází z ročních období a praktického běžného života.
Obsah i názvy jednotlivých témat jsou volené tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.
 
HARMONOGRAM DNE
(uvedené časy jsou přibližné –  drobně se mění se dle náročnosti aktivit)
 
7:30 - 9:00 Děti přicházejí do školky, volná hra, individuální aktivity – montessori pomůcky, puzzle, skládačky, omalovánky
9:00-9:30 Ranní kruh - básničky, říkanky, zpěv, dramatická hra (obvykle ve vztahu k ročnímu období či probíranému tématu)
Cvičení ve skupince pro rozvoj obratnosti a  rovnováhy, opičí dráha, tanečky
9:30 – 9:45 Divadélko
9:45 - 10:15 Výtvarná činnost - různé výtvarné techniky, práce s různými materiály, námět vždy souvisí s probíraným tématem v daném dni
10:15 – 10:30 Hygiena a svačinka
11:00- 11:55 Pobyt venku - procházka s určitým cílem po blízkém okolí,  pobyt na nedalekých hřištích
12:00  Vyzvedávání dětí před obědem
12:00 - 12:30 - oběd (vlastní, donesený, lze umístit do lednice a ohřát v mikrovlnce, nebo možnost zajištění stravy v Jídelně Malešice - naproti přes chodbu od Jablíčkova)
12:30 - 13:00 Vyzvedávání dětí po obědě
13:00 - 14:00 - odpočinek po obědě - čtení pohádky, spaní (individuálně dle potřeby) 
14:00 - 15:00 - výtvarná a sportovní činnost, volná hra
15:00 - 16:30 - vyzvedávání dětí po odpoledním bloku
15:30 - začátek kroužků, pokud si vyberete nějaký z naší nabídky a běžným způsobem se přihlásíte, po domluvě možné dítě v 15,30 předat rovnou lektorce příslušného kroužku
 
Do Školičky dejte svým dětem oblečení vhodné na ven i dovnitř, přezůvky, jednu sadu náhradního oblečení. Svačinky si děti nosí vlastní, ideálně v podepsaných krabičkách, pití také vlastní v podepsané lahvičce. Obědy možno nosit vlastní nebo využít stravování v Jídelně Malešice (naproti přes chodbu).
 
PODMÍNKY ÚČASTI:
 
Do školičky se mohou hlásit:
1. děti ve věku 2 až 5 let 
2. děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé ( potřebujeme potvrzení od lékaře)
 
Školičku lze navštěvovat formou pravidelné docházky – 1x až 5x týdně, dopoledne či celodenně.
 
CENÍK ŠKOLIČKY (cena za měsíc)
 
Rozsah docházky      Půl dne           Celý den
1x týdně                    2 000 Kč             3 100 Kč
2x týdně                    3 500 Kč             4 600 Kč
3x týdně                    4 200 Kč             5 300 Kč
4x týdně                    4 700 Kč             6 000 Kč
5x týdně                    5 200 Kč             7 300 Kč
 
V ceně je zahrnuto:
- téměř každý den loutkové divadélko 
- materiál pro každodenní výtvarnou činnost
- kroužek angličtiny hravou interaktivní formou 1x týdně
- keramický kroužek 1x za 14 dní
- jóga pro děti 1x týdně
 
V ceně není zahrnuta strava. 
 
Pokud máte zájem o naší školičku, kontaktujte nás prosím skrze https://jablickov.webooker.eu - odkaz "školka" nebo pište na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.