Školička

 PŘEDSTAVENÍ ŠKOLIČKY

Jsme školička rodinného typu, pracujeme s menším kolektivem dětí. 

Všímáme si odlišností jednotlivých dětí, podporujeme jejich talenty a pomáháme jim stát se samostatnými sebejistými osobnostmi. Staráme se o rozvoj dětí po všech stránkách. 

Program školičky je složen z celistvých tématických celků, které umožňují dětem si dobře osvojit nové poznatky – vše si osahat, prohlédnout, zažít, prozkoumat a objevit širší souvislosti. V praxi využíváme prvků waldorfské pedagogiky i montessori přístupu a pomůcek.

Snažíme se vyjít vstříc přáním dětí i rodičů co se týče náplně programu (zařazení keramiky, angličtiny apod.).

ČEHO SI RODIČE NA NAŠÍ ŠKOLIČCE CENÍ

  • individuální přístup k dítěti
  • přátelské prostředí
  • kvalitní pedagogické vedení
  • pestrý program podporující všestranný rozvoj dítěte
  • podpora dětí v začlenění se do kolektivu
  • světlé, nově zrekonstruované prostory

PROFIL ABSOLVENTA

Po absolvování naší školičky bude Vaše dítě připravené na vstup do klasické mateřské školy. 

Naučí se fungovat v kolektivu, přijímat vedení autority. Vlastní zkušeností, bádáním a zkoumáním rozšíří své poznatky, hodnoty a postoje. Bude dále rozvíjet svou schopnost samostatně hledat řešení problémových situací, dokáže si říci o pomoc.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLIČKY

Školička je v provozu od pondělí do pátku od 7:30 do 16:30.

V případě potřeby lze domluvit individuálně mírně odlišný čas.

PROGRAM VÝUKY

Program výuky ve školičce v Jablíčkově v sobě snoubí učení, volnou hru a organizované aktivity s ohledem na potřeby a vývoj každého dítěte.

Učební osnovy jsou koncipované do ucelených projektů.

Tématická koncepce učebních osnov vychází z ročních období a praktického běžného života.

Obsah i názvy jednotlivých témat jsou volené tak, aby byly pro děti zajímavé a přitažlivé.

HARMONOGRAM DNE

(uvedené časy jsou přibližné –  drobně se mění se dle náročnosti aktivit)

7:30 - 8:30 Děti přicházejí do školky, volná hra

Individuální aktivity – montessori pomůcky, puzzle, skládačky, omalovánky

8:30- 9:00 Ranní kruh

Básničky, říkanky, zpěv, dramatická hra (obvykle ve vztahu k ročnímu období či probíranému tématu)

9:00 – 9:30 Pohybové aktivity

Cvičení ve skupince pro rozvoj obratnosti a  rovnováhy, opičí dráha, tanečky

9:30 – 9:45 Divadélko

10:00 – 10:30 Hygiena a svačinka

10:30 - 11:00 Výtvarná činnost

Různé výtvarné techniky, práce s různými materiály

Námět vždy souvisí s probíraným tématem v daném dni

11:00- 11:55 Pobyt v přírodě 

Procházka s určitým cílem po blízkém okolí,  pobyt na nedalekém bezpečném hlídaném hřišti

11:45 – 11:55  Vyzvedávání dětí před obědem
12:00 - 12:30 - oběd (vlastní, donesený, lze umístit do lednice a ohřát v mikrovlnce, nebo možnost zajištění stravy vhodné pro děti v Jídelně Malešice - naproti přes chodbu od Jablíčkova)
12:30 - 13:00 Vyzvedávání dětí po obědě
13:00 - 14:00 - odpočinek po obědě - čtení pohádky, spaní (individuálně dle potřeby) 
14:00 - 15:00 - výtvarná a sportovní činnost, volná hra
15:00 - 16:30 - vyzvedávání dětí po odpoledním bloku
15:30 - začátek kroužků, pokud si vyberete nějaký z naší nabídky a běžným způsobem se přihlásíte, po domluvě možné dítě v 15,30 předat rovnou lektorce příslušného kroužku
 
Do Školičky dejte svým dětem oblečení vhodné na ven i dovnitř, přezůvky, jednu sadu náhradního oblečení. Svačinky si děti nosí vlastní, ideálně v podepsaných krabičkách, pití také vlastní v podepsané lahvičce. Obědy možno nosit vlastní nebo využít stravování v Jídelně Malešice (naproti přes chodbu).

JAK SE PŘIHLÁSIT

Hlaste se prosím přímo u lektorky Jany Švicové na tel.: 603 959 486

Podmínky účasti

Do školičky se mohou hlásit:

1. děti ve věku 2 až 5 let 

2. děti zdravé, k docházce do kolektivního zařízení způsobilé ( potřebujeme potvrzení od lékaře)

Přihlásit se do školičky lze kdykoliv během roku.

Školičku lze navštěvovat formou pravidelné docházky – 1x až 5x týdně, dopoledne či celodenně.

Přihláška ke stažení ZDE.

CENÍK ŠKOLIČKY (cena za měsíc)

Rozsah docházky Půl dne Celý den
1x týdně 2 000 Kč 3 000 Kč
2x týdně 3 300 Kč 4 300 Kč
3x týdně 4 000 Kč 5 000 Kč
4x týdně 4 500 Kč 5 800 Kč
5x týdně 5 000 Kč 7 000 Kč

V rámci platby za školičku je:

každý den loutkové divadélko
materiál pro každodenní výtvarnou činnost
kroužek angličtiny hravou interaktivní formou 1x týdně
keramický kroužek 1x za 14 dní
jóga pro děti 1x týdně

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba pravidelné docházky se provádí vždy na měsíc dopředu, a to nejpozději do 5. kalendářního dne daného měsíce

Platit lze:

a) v hotovosti v Jablíčkově.

b) převodem na bankovní účet vedený u Fio banka a.s., č.ú. 2500239340/2010, do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte

 

ABSENCE VE ŠKOLIČCE – OMLUVY A NÁHRADY

Pokud se Vaše dítě do školičky nedostaví, je nutné ho omluvit.

Omluvy se přijímají telefonicky/sms na čísle: 603 959 486 a to nejpozději do 8.00 hodin daného dne.

V přpadě neomluvené absence není možné přiznat nárok na jakoukoliv náhradu.

 

Možnosti náhrady:

1) návštěva školičky v jiný den než je dítě hlášeno –  ale je nutno předem domluvit s    lektorkou

2) navštěvuje-li dítě školičku 4x týdně, lze náhradu vyřešit odečtením 55,- Kč za každý zameškaný den z úhrady na příští měsíc.

Reference na Školičku.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.