Jak to u nás chodí

OBECNÉ INFORMACE KE KURZŮM A PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA

Svou registrací na kurz či jednorázovou akci v Jablíčkově zároveň vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami, věnujte jim proto prosím pozornost.


OBECNÉ INFORMACE KE KURZŮM

 Zařazení do kurzu a účast

Do kurzů je možné „přistoupit“ kdykoliv během roku.

Vhodnost kurzu pro Vaše dítě či Vás je v případě pochybností možno konzultovat přímo s lektorem/lektorkou. Také je možné využít 1 zkušební hodiny zdarma.

Zápis probíhá přes rezervační systém jablickov.webooker.eu.

 Kurzy je možné navštěvovat i nárazově, ale jsou koncipovány pro pravidelnou účast – aktivity na sebe navazují, doplňují se.

Harmonogram

Kurzy probíhají vždy v rámci klasického školního roku- tedy od září do června.

Den a hodina konání je uvedena v rozvrhu Jablíčkova, který naleznete na internetu či přímo v Jablíčkově.

V některých případech se hodina konání mění (náhrady za svátky, či nemoc lektora apod.) poté budete o změně informování e-mailem.

Může se stát, že lektor bude nucen lekci zrušit i v daný den konání. Budete o tom informování e-mailem či sms (pokud poskytnete své údaje v přihlášce)

 

Podrobnější informace o kurzech

Bližší informace o jednotlivých kurzech Vám poskytnou jejich lektoři, kontakty na lektory jsou uvedeny v programu i v profilech lektorů.

Platba

Cena kurzu se řídí platným ceníkem.

 Je možné platit jednorázové vstupné nebo zaplatit kurzovné na celé pololetí.

Platba se provádí:

a) v hotovosti přímo lektorovi daného kurzu..

Prosím respektujte, že nemáme k dispozici velké množství hotovosti na vracení, plaťte bankovkami „přiměřené hodnoty“.

b) na bankovní účet, platební údaje vám zašleme po přihlášení do kurzu přes rezervační systém https://jablickov.webooker.eu/

 

Nepřítomnost v kurzu, omluvy a náhrady

V případě, že se nebudete kurzu moct zúčastnit a řádně se omluvíte přes rezervační systém (nejméně 4 hodiny před začátkem lekce), je možné si vybrat náhradu formou návštěvy jiného kurzu nebo přednášky ve stejném pololetí. Na jednorázové akce náhrady čerpat nelze.

Postup pro zadání omluvy i čerpání náhradní lekce najdete zde: http://www.webooker.eu/?p=1385

Náhrady je možné čerpat pouze ve stejném pololetí. Je možné si je vybrat i "dopředu" - tak, že se omluvíte z některé lekce ke konci pololetí, a v případě potřeby svou omluvu "přesunete" na správné datum, kdy se lekce nebudete moci zúčastnit.

Náhrady lze také využít v rámci rodiny.

Při přihlášení na jednorázovou akci platí stejné pravidlo pro omluvy - omluvu = zrušení své účasti proveďte přes rezervační systém nejméně 4 hodiny před začátkem akce.

 

V případě zrušení lekce ze strany Jablíčkova a bez možnosti její náhrady má rodič nárok na vrácení 100% částky za lekci.

 

V případě absence delší než tři týdny ze závažných zdravotních důvodů (po doložení potvrzení od lékaře) má rodič nárok na vrácení 100% částky za nevychozené lekce.

 

V případě zrušení odhlášení z kurzu déle jak 14 dní po začátku pololetí má rodič nárok na vrácení 50% nevychozeného kurzovného. V případě nalezení náhradníka vrátíme 100% nevyčerpaného kurzovného. V případě odhlášení z kurzu do 14 dnů od začátku pololetí vrátíme taktéž 100% nevyčerpaného kurzovného.


Prosím, omlouvejte své absence.

 Lektorovi se lépe chystá na hodinu když ví kolik účastníků přijde. A při dlouhodobější neomluvené absenci „blokujete“ místo někomu jinému, kdo by na program třeba rád přišel.U jednorázových akci je to obdobné.

 

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO CENTRA JABLÍČKOV

 • Vstup do prostor je pouze v přezůvkách či ponožkách. Bačkůrky pro děti jsou k zapůjčení v košíku ve vstupní místnosti, která slouží zároveň jako šatna. K uložení prosím využijte botníky a věšáky. Nenechávejte oblečení, obuv  nebo tašky na zemi, ať nebrání v pohybu ostatním.
 • Za věci, které necháte v RC ležet bez dozoru, neručíme.
 • Návštěvníci RC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců RC, kteří jsou odpovědni za jeho  provoz.
 • Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RC. Toto platí i pro všechny akce pořádané mimo prostory Jablíčkova. Pokud jsou na kroužku děti samy, nese za ně odpovědnost lektor daného kroužku.
 • Na rodiči zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte ohleduplní k ostatním a nevoďte do centra nemocné děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu).
 • V celém prostoru RC je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné látky. Osobám prokazatelně pod vlivem alkoholu či omamných látek může být odepřen vstup do RC.
 • Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně, a aby neubližovaly ostatním dětem.
 • Je zakázáno nechat děti volně pobíhat s jídlem a pitím. Svačinky konzumujeme pouze u stolu – v prostoru nad linoleem. Nedávejte jídlo cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu.
 • Jídlo po svém dítěti ukliďte.
 • Pokud budete potřebovat jídlo či pití ohřát v mikrovlnné troubě, obraťte se prosím na zaměstnance RC.
 • Je také možné nechat si uvařit kávu či čaj. Nebo si udělat šťávu. Varnou konev a mikrovlnou troubu lze používat s opatrností vzhledem k aktivitě dětí. Pozor na opaření!
 • V RC je k dispozici nočník a WC. Na WC vždy své dítě doprovoďte kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Světlo na chodbě se rozsvěcí ve vstupní místnosti RC. Nočník po použití vždy důkladně umyjte.
 • Měníte-li dítěti plenky, lze k tomu využít podložku a v případě potřeby si vzít náhradní plenku na wc. Použité plenky prosím odnášejte s sebou při odchodu z RC.
 • Odpadky odhazujte do koše s víkem. Služba koš na konci každého dne vynáší.


Veškeré problémy, dotazy, nápady a připomínky směřujte na zaměstnance RC. Stejně tak prosím ohlašujte případné závady, poruchy a další hmotné škody či podezření na ně.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, ať je Vám v Jablíčkově milo a příjemně! :-)

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.