Hudebníčci

Hudebníčci I - čtvrtek 16:15 - 4-5 let
Hudebníčci II - čtvrtek 16:45 - 6-8 let

Lektorka: Bohdana Švehlová

Pojďte, budeme si zpívat a hrát!
A to s hudbou, rytmem, písničkami.

Naučíme se spoustu nových písniček, budeme si je broukat, zpívat, hrát na jednoduché hudební nástroje.
A to včetně základů hry na zobcovou flétnu.
Seznámíme se několika základními notami, naučíme se, kde jaká nota leží a naučíme se některé písničky zahrát na flétničku.
Nejdůležitější materiály a notové záznamy každý dostane s sebou domů, aby se mohl doma pochlubit rodičům a hrát a zpívat si pro radost.

Reference z anonymních dotazníků:

"Cením si toho, že program děti baví a jsou pyšné na to, co se na nich učí."

 

 

 

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.