Kombinovaný program - Myšky

Pondělí 10:00

Rodiče s dětmi od 18 - 24 měsíců

Lektorka: Lucie Scharnaglová

Veselé hraní pro rodiče s dětmi, zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností. Můžete se těšit na cvičení na míčích, hry s padákem, balonky a dalšími pomůckami, opičí dráhu, zpívání, tanečky a říkanky, nejen Montessori nápady na doma a mnoho dalšího. Občas zkusíme i malé tvoření. Společná činnost rodiče s dítětem upevňuje vzájemné vazby, nezastupitelný je pro dítě i kontakt a hry s vrstevníky. Prostor bude také pro sdílení radostí a starostí rodičovství. Přijďte a prožijte příjemný čas s novými kamarády:-)

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.