Divadelní program - Dramaťáček

Středa 16:00

4 - 6 let

Lektorka: Majka Šmolková

Třesky plesky bude nám tam spolu hezky! Dramatický kroužek je určen pro děti, které mají rády
pohádky. Prostřednictvím takto vytvořené fikce děti vstupují do role a na základě vnitřního prožitku
získávají pro ně vzácné zkušenosti. Budeme si hlavně společně hrát, možná se nám podaří i něco
společně vytvořit. Cílem však bude rozvíjení osobnostně-sociálních kompetencí, tvořivého myšlení a
podpora jedinečnosti každého dítěte.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.