Kombinovaný program - Včeličky

Pondělí 11:00

2 - 4 roky s rodiči

Lektorka: Bára Dyrková Šimůnková

Veselé hraní pro rodiče s dětmi ve věku od 2 do 4 let, zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností. Můžete se těšit na cvičení na míčích, hry s padákem, balonky a dalšími pomůckami, opičí dráhu, zpívání, tanečky a říkanky, výtvarné tvoření, nápady na doma a mnoho dalšího. Společná činnost rodiče s dítětem upevňuje vzájemné vazby,nezastupitelný je pro dítě i kontakt a hry s vrstevníky. Děti se postupně a přirozenou cestou připraví na separaci od rodičů, rodiče se mohou podělit o své zkušenosti,radosti i starosti. Přijte a prožijte příjemné dopoledne s novými kamarády:-)

  

 

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.