Kombinovaný program - Žabičky

Pondělí 9:00

12 - 18 měsíců s rodiči

Lektorka: Bára Dyrková Šimůnková

Veselé hraní pro rodiče s dětmi, zaměřené na rozvoj psychomotorických dovedností. Můžete se těšit na cvičení na míčích, hry s padákem, balonky a dalšími pomůckami, opičí dráhu, zpívání, tanečky a říkanky, nápady na doma a mnoho dalšího. Společná činnost rodiče s dítětem upevňuje vzájemné vazby,nezastupitelný je pro dítě i kontakt a hry s vrstevníky. Děti se postupně a přirozenou cestou připraví na separaci od rodičů, rodiče se mohou podělit o své zkušenosti,radosti i starosti. Přijďte a prožijte příjemné dopoledne s novými kamarády :-)

 

Reference z anonymních dotazníků:

"Líbí se mi pestrá paleta aktivit, dítě si zlepšuje motoriku, učí se nové dovednosti."

    

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.