Kombinovaný program - Broučci

Čtvrtek 10:00

12 - 18 měsíců s rodiči

Lektor: Lucie Scharnaglová

Kombinovaný program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj psychomotorických dovedností. Budeme rozvíjet řeč a rytmiku pomocí básniček a písniček s pohybem, cvičit na míčích, prolézat opičí dráhu, zpívat a hrát na hudební nástroje, vyrábět a tvořit. Děti se postupně a přirozenou cestou připraví na separaci od rodičů, rodiče se mohou podělit o své zkušenosti. Přijďte a prožijte příjemné dopoledne s novými kamarády.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.