Tvořivý program - Keramická dílna

Úterý 16:00, 5 - 10 let, lektorka Lenka Zálišová

Středa 16:00, 4 - 8 let, lektorka Zdeňka Černá

Středa 17:15, 5 - 9 let, lektorka Zdeňka Černá

Práce s přírodním materiálem, jakým je keramická hlína, dobře rozvíjí přirozenou tvořivost, zručnost i fantazii dětí. Samotný kontakt s ní děti obohacuje. V našem kurzu je brán ohled na individuální kreativitu dítěte, na jeho přání a pocity a také na potřebu hrát si a experimentovat. Témata jsou formulována tak, aby dávala dětem možnost vyjádřit svůj vlastní jedinečný a neopakovatelný vnitřní svět. Budeme vytvářet i společná díla a učit se tak spolupráci. Někdy bude cílem hlavně hezký výrobek na ozdobu nebo pro užitek, ale někdy především hra s hlínou. Dozvíte se, jak správně pracovat s keramickou hmotou a barvami.

keramika

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.