Sebepoznávací a podpůrná skupina pro rodiče dětí se speciálními potřebami

Pravidelné setkávání rodičů – 1x za měsíc, vždy první pondělí v měsíci od 18:30 - nyní probíhá online!

Registrace: https://jablickov.webooker.eu/Courses/Register/100734?returnUrl=Courses&tabName=detail

Naše děti jsou každé jiné, přesto jako rodiče řešíme velice podobné otázky. Kvůli nárokům dětí můžeme získat dojem, že jsme v tom sami, izolování od ostatních rodičů. Na otázky, které se nám
rodí v hlavě, nemáme odpověď. Nevíme, čeho se chytit, co funguje, jak máme k dítěti přistupovat apod. Často pak upneme veškeré svoje síly na podporu dítěte a v denním shonu zapomínáme na
sebe. Na setkáních získáte:
- bezpečný prostor povědět svůj příběh mezi těmi, kteří rozumí a chápou
- inspiraci k řešení náročných situací přes sdílení zkušeností ostatních rodičů
- podporu ke změně při hledání reálných a dostupných cest
- podněty k sebepoznání zaměřené na posilování intuice a rozvíjení respektu k dítěti i k
sobě.

Skupina je určena pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem, ADHD, vysokofunkčním autismem, s mimořádným nadáním nebo s podezřením na jakoukoli diagnózu, která způsobuje, že dítě vyžaduje
výjimečný přístup.
Členové skupiny jsou požádáni souhlasit s tím, že nebudou zveřejňovat nic z toho, co bylo řečeno na skupině, mimo skupinu. Důvěra je nezbytná pro vytváření pocitu bezpečí.

Skupinou provádí Ing. Věra Nováčková, máma 20-letého syna s Aspergerovým syndromem, ADHD a disharmonickým vývojem se schizoidními rysy. Má mnoho sebezkušenostních kurzů a výcviků: Výcvik koučování, Výcvik Rogersovské psychoterapie, Nenásilná komunikace podle Marshalla Rosenberga, Semináře zaměřené na autismus atd. Více na www.veranovackova.cz

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.