Zumba pro děti

Úterý 17:00 - děti od 5 do 9 let

Středa 17:50 - děti od 6 do 10 let (pokročilí - ti, kdo se účastnili online lekcí)

Lektorka: Barbara Čapková

Zumba pro děti opět startuje od 18. května!

Lekce budou za dobrého počasí probíhat venku (v Malešickém parku, sraz u vchodu do parku směrem od Jablíčkova), za deště v Jablíčkově (uvnitř s rouškami). Děti od 7 let musí mít vyplněné čestné prohlášení o negativním testu, děti do 6 let toto mít nemusí.

Zumba pro děti obsahuje prvky stylů jako je hip hop, reggaeton, pop, salsa, merengue, swing a nejmodernější taneční styly např. z MTV a v neposlední řadě zumbu. Obsahuje velmi jednoduché až pokročilé taneční a krokové variace, které se dají jakkoli kombinovat. Vede děti k základním konceptům jako je koordinace, disciplína, sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti, koordinaci a síle. Navíc se při této lekci děti skvěle zabaví. Snahou je vytvořit kladný vztah dětí k pohybu, aby mohl být do budoucna jejich pravidelnou součástí života.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.