Flétnička - individuální výuka

Středa 17:30, 5 - 13 let

Lektorka: Štěpánka Řasová

Základy hry na zobcovou flétnu, přizpůsobené možnostem malých dětí. Seznámíme se se základními notami, naučíme se, kde jaká nota leží a naučíme se některé písničky zahrát na flétničku. Budeme pracovat i se správným dýcháním, rytmikou a držením flétny.

Nelze chodit jednorázově. Po přihlášení můžete na zkoušku první dvě lekce zaplatit jednorázově a až poté případně doplatit zbytek kurzu.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.