Flétnohraní

Pondělí 15:30 - 16:15

Lektorka: Aneta Kamelská

5 - 7 let, kapacita 5 dětí

Základy hry na zobcovou flétnu, přizpůsobené možnostem malých dětí. Seznámíme se se základními notami, naučíme se, kde jaká nota leží a naučíme se některé písničky zahrát na flétničku. Součástí hodiny bude i rytmické a dechové cvičení a hra na orffovské nástroje.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.