Přírodovědný kroužek

Čtvrtek 17:00

6 - 10 let

Vede tým lektorů: Zdeňka Černá (ekologie), Lenka Vokatá (přírodovědné experimenty), Petr Šmejkal (chemické pokusy).

Kroužek pro zvídavé kluky a holky, které baví poznávat svět. Vyzkouší si různé přírodvědné experimenty, při kterých prozkoumají některé přírodní jevy a zákonitosti (magnetismus, sopečná činnost, šíření zvuku, voda, vzduch apod.), vyrobí si jednoduché modely např. větrného mlýna, hydraulického pístu, zkamenělin apod. (některé výrobky si budou moci odnést i domů). Přiblíží se k provádění chemických pokusů s odborníkem na chemii. Dozví se něco o ochraně přírody (recyklace, poznávání přírody venku atd.), možná se dostanou i k zahradničení.

Při dobrém počasí bude kroužek probíhat i venku.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.