Tanečky pro rodiče s dětmi

Středa 15:00

2 - 4 roky s rodiči

Lektorka: Barbara Čapková

Obsah kurzu bude podobný jako Tanečky I. a II., ale zde je předpokládána přítomnost rodičů.
Kurz je určen rodičům a dětem, které mají rády tanec a zábavu. Kroužek rozvíjí základní dovednosti jako je rytmus, hudební sluch, koordinace těla a orientace v prostoru. Hlavním cílem je zábavnou formou děti naučit základní taneční prvky a hlavně si užít pořádnou legraci.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.