Biblické příběhy pro děti

Středa 17:15 

5 - 12 let

To, o co se snaží marvelovská parta, Luke Skywalker, či princezna Lea nebo její následovnice Rey už dávno najdete v biblických příbězích. O co že jim jde? No o nic menšího než o úsilí, aby dobro zvítězilo nad zlem, aby pravda nezapadla a člověk našel spolehlivou životní orientaci.
Chcete-li, aby se vaše děti dozvěděly o tom, kde se bere síla dnes slavných příběhů, přihlaste je kurz Biblické příběhy pro děti, věřte, tam to všechno začalo. Letos si budeme povídat o tom, co učedníci zažili s Ježíšem, a jak přemáhali zlo.
Co se děti naučí? Budou znát příběhy, které spoluvytváří příběh i dnešní Evropy. Víra biblických hrdinů nabízí životní orientaci. Děti se skrze ně budou učit například solidaritě, spravedlnosti, hledání podstatných témat pro život jako jsou odpuštění, naděje a láska. Zároveň biblické příběhy vedou k úctě k životu, přírodě a učí, že je možné důvěřovat něčemu, co je nad námi, v nás i kolem nás, co je ale zároveň jiné, než jsme my. Děti se tím mohou nechat inspirovat nebo nemusí. Příběhy jsou někdy více čtené, někdy zase hledáme smysl rozhovorem.
Vyprávění je vesměs pro děti prvního školního stupně. Dbám na to, aby skupina tvořila jedno společenství. Během povídání si hrajeme i různé hry. Starší se učí vyhovět mladším, ve starších dětech zase mohou ty mladší najít své vzory. Když je to vhodné malujeme, zpíváme. Zvány jsou všechny děti bez rozdílu a zdarma.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.