Keramika pro dospělé (i seniory)

Středa 18:45

Lektorka: Lenka Zálišová

Program probíhá v bloku po třech lekcích (2 lekce práce s hlínou, 1 lekce glazování).

Cena je 130 Kč za lekci v případě přihlášení na celý blok, 150 Kč jednorázově.

Lektorka přizpůsobí náplň bloku zkušenostem jednotlivých účastníků, je tedy vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilejší. 

V případě absence je možné si náhradu vybrat v dalším bloku.

Aktuální termíny: 16.,23.,30. září a 7.,14.,21. října

Registrace ZDE

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.