Kombinovaný program - Medvíďata

Úterý 9:00

18 - 24 měsíců s rodiči

Lektorky: Lucie Klozová

Pojďte si se svým batoletem hrát a objevovat svět - všemi smysly, za pomoci nejrůznějších zajímavých pomůcek a hraček.
Čeká vás zábava, tipy na hry doma, noví kamarádi (možná i kamarádky pro maminku), možnost poradit se ohledně péče a výchovy vašich nejmenších, nové říkanky, písničky a spousta legrace.

Hodiny lze navštěvovat „nárazově“, ale pro pozitivní efekt je důležitá pravidelná účast. Lze se zapojit kdykoliv během roku.

 

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.