Dobrý start - předškolní příprava

Středa 17:25

Lektorka: Lenka Braňková

Máte doma předškoláka a nejste si úplně jisti, zda zná vše, jak má?
Potřebuje si nacvičit správné držení tužky či trénovat řeč?

Program Dobrý start je komplexní program zaměřený na předškolní přípravu dětí ve
věku 5 – 7 let.
Děti se naučí hravou formou správnému držení psacího náčiní, uvolní si ruku při
grafomotorickém cvičení, hravou matematikou se zaměří na předčíselné představy -
poznají čísla do 10, budou třídit, řadit, určovat počet a geometrické tvary, rozvíjet
slovní zásobu a poznávat některá písmenka, jazykové dovednosti, rozvíjet zrakové a sluchové vnímání a paměť.
Vše zábavnou a poutavou formou přizpůsobenou tempu jednotlivých dětí.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.