Psychomotorické poradenství

Poradenství v oblasti rozvoje psychomotorických dovedností v Jablíčkově

Jak probíhá a co můžete očekávat:

Poradenství je individuální, zahrnuje rozhovor s rodiči, vyšetření dovedností dítěte, trénink

oslabených funkcí, individuální program pro domácí cvičení, podporu rodičovských

kompetencí

V jakých případech nás navštívit:

 V případě, že si kladete otázku, zda vývoj vašeho dítěte probíhá optimálně

 U dětí s hyperaktivitou a poruchou pozornosti

 U dětí s poruchami učení

 U dětí, které jsou „neobratné“

 U dětí, které jsou „nešikovné“

 U dětí, které mají potíže v soběstačnosti

 U dětí, které se nezapojují do kolektivu svých vrstevníků, jeví se nám jako příliš bojácní nebo naopak se projevují s větší agresivitou vůči ostatním

 U dětí, které reagují „zvláštně“ na běžné a vrstevníky tolerované situace

 U dětí se zdravotním znevýhodněním

Rodiče si odnesou:

 metodicky vedené aktivity, které jim budou názorně předvedeny

 tipy / hry podporující zdravý vývoj dítěte

 způsoby zvedání, přenášení a manipulace s kojenci při všedních činnostech

 aktivity pro rozvoj smyslových drah, při poruchách senzorické integrace

 techniku nácviku na nočník, oblékání, sebesycení a osobní hygieny

 praktické rady pro správné držení tužky a nácviku grafického projevu

Používané metody:

- Senzorická integrace

- Prvky Bobath konceptu

- Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme

- Bazální stimulace

Kde a kdy?

V rodinném centru JABLÍČKOV (Dvouletky 24/naproti, Praha 10)

po dohodě v místě Vašeho bydliště

V dopoledních, odpoledních či večerních hodinách – dle individuální domluvy

Konzultaci poskytuje Bc. Zdenka Hyttichová, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 731 554 470

(raději prosím pište e- maily)

Za kolik?

První návštěva za dotovanou cenu s přispěním MPSV je 150,-Kč, konzultace trvá max. 60 minut.

Následně je možné docházet na pravidelné konzultace, cena činí 450,-Kč za 45minut.

O Zdence

Vzdělání: Vystudovala 1. Lékařskou fakultu UK obor ergoterapie.

Pracuje s dětmi s nerovnoměrným vývojem od narození až do mladšího školního věku.

Má zkušenosti s dětmi s poruchami senzorické integrace, opožděným vývojem řeči,

koordinační poruchou, dyspraxií,ale i s dětmi se zdravotním znevýhodněním.

Kurzy:

 Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme II

 Neuro-vývojová stimulace, Pohybem se učíme I.

 Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on

Bobath concepts

 Sensory Integration Network and The University of Cardiff

Advanced Clinical Reasoning and Analysis Course, modul II.

 Sensory Integration Network and The University of Cardiff

Sensory Integration Theory and Intervention: Paediatrics, modul I.

 Child Development Course Health Service Executive, Irsko

 Basální stimulace

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.