Jak to u nás chodí

PROVOZNÍ ŘÁD RODINNÉHO A KOMUNITNÍHO CENTRA (RKC) JABLÍČKOV

 

 1. Vstup do prostor je pouze v přezůvkách či ponožkách. Bačkůrky pro děti jsou k zapůjčení v košíku ve vstupní místnosti, která slouží zároveň jako šatna. K uložení prosím využijte botníky a věšáky. Nenechávejte oblečení, obuv  nebo tašky na zemi, ať nebrání v pohybu ostatním.
 2. Za věci, které necháte v RKC ležet bez dozoru, neručíme.
 3. Návštěvníci RKC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení zaměstnanců RC, kteří jsou odpovědni za jeho provoz.
 4. Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RKC. Toto platí i pro všechny akce pořádané mimo prostory Jablíčkova. Pokud jsou na kroužku děti samy, nese za ně odpovědnost lektor daného kroužku.
 5. Na rodiči zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti dítěte v RKC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu (buďte ohleduplní k ostatním a nevoďte do centra nemocné děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu).
 6. V celém prostoru RKC je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje a omamné látky. Osobám prokazatelně pod vlivem alkoholu či omamných látek může být odepřen vstup do RKC.
 7. Veďte své děti k pořádku, před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně, a aby neubližovaly ostatním dětem.
 8. Je zakázáno nechat děti volně pobíhat s jídlem a pitím. Svačinky konzumujeme pouze u stolu – v prostoru nad linoleem. Nedávejte jídlo cizím dětem bez souhlasu jejich doprovodu. Jídlo po svém dítěti ukliďte.
 9. Pokud budete potřebovat jídlo či pití ohřát v mikrovlnné troubě, lze použít mikrovlnnou troubu umístěnou ve vstupních prostorách.
 10. Mikrovlnou troubu lze používat s opatrností vzhledem k aktivitě dětí. Pozor na opaření!
 11. V RKC je k dispozici nočník a WC. Na WC vždy své dítě doprovoďte kvůli bezpečnosti, úklidu a spláchnutí. Nočník po použití vždy důkladně umyjte.
 12. Měníte-li dítěti plenky, lze k tomu využít přebalovací pult a v případě potřeby si vzít náhradní plenku na wc. Použité plenky prosím odnášejte s sebou při odchodu z RKC.
 13. Odpadky odhazujte do koše s víkem. Služba koš na konci každého dne vynáší.

Veškeré problémy, dotazy, nápady a připomínky směřujte na zaměstnance RKC. Stejně tak prosím ohlašujte případné závady, poruchy a další hmotné škody či podezření na ně.

Děkujeme Vám za dodržování těchto pravidel, ať je Vám v Jablíčkově milo a příjemně! :-)OBECNÉ INFORMACE KE KURZŮM

Zařazení do kurzu a účast

Do kurzů je možné „přistoupit“ kdykoliv během roku.

Vhodnost kurzu pro Vaše dítě či Vás je v případě pochybností možno konzultovat přímo s lektorem/lektorkou. Také je možné využít 1 zkušební hodiny zdarma.

Zápis probíhá přes rezervační systém jablickov.webooker.eu.

Kurzy je možné navštěvovat i nárazově, ale jsou koncipovány pro pravidelnou účast – aktivity na sebe navazují, doplňují se.

Harmonogram

Kurzy probíhají vždy v rámci klasického školního roku- tedy od září do června.

Den a hodina konání je uvedena v rozvrhu Jablíčkova, který naleznete na internetu či přímo v Jablíčkově.

V některých případech se hodina konání mění (náhrady za svátky, či nemoc lektora apod.) poté budete o změně informování e-mailem.

Může se stát, že lektor bude nucen lekci zrušit i v daný den konání. Budete o tom informování e-mailem či sms (pokud poskytnete své údaje v přihlášce)

 

Platba

Cena kurzu se řídí platným ceníkem.

Je možné platit jednorázové vstupné nebo zaplatit kurzovné na celé pololetí.

Platba se provádí:

 1. a) v hotovosti přímo lektorovi daného kurzu..

Prosím respektujte, že nemáme k dispozici velké množství hotovosti na vracení, plaťte bankovkami „přiměřené hodnoty“.

 1. b) permanentky lze zakoupit i převodem na účet u Fio Banky a.s. 2500239340/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo faktury a do poznámky dejte jméno účastníka a název kurzu.

Nepřítomnost v kurzu, omluvy a náhrady, vracení peněz

V případě, že se nebudete kurzu moct zúčastnit a řádně se omluvíte přes rezervační systém (nejméně 4 hodiny před začátkem lekce), je možné si vybrat náhradu formou návštěvy jiného kurzu nebo přednášky (kromě přednášek externích lektorů - bude vždy u přednášky označeno) ve stejném pololetí. Na jednorázové akce a poradenství se náhrady uplatňovat nedají.

Náhrady je možné čerpat pouze ve stejném pololetí. Je možné si je vybrat i "dopředu" - tak, že se omluvíte z některé lekce ke konci pololetí, a v případě potřeby svou omluvu "přesunete" na správné datum, kdy se lekce nebudete moci zúčastnit.

Náhrady lze také využít v rámci rodiny - vyčerpat náhradu dítěte na lekci cvičení maminky atd.

V případě zrušení lekce ze strany Jablíčkova a bez možnosti její náhrady má rodič nárok na vrácení 100% částky za lekci.

 

V případě absence delší než tři týdny ze závažných zdravotních důvodů (po doložení potvrzení od lékaře) má rodič nárok na vrácení 100% částky za nevychozené lekce.

 

V případě odhlášení z kurzu déle jak 14 dní po začátku pololetí má rodič nárok na vrácení 50% nevychozeného kurzovného. V případě nalezení náhradníka vrátíme 100% nevyčerpaného kurzovného. V případě odhlášení z kurzu do 14 dnů od začátku pololetí vrátíme taktéž 100% nevyčerpaného kurzovného.

 

Prosím, omlouvejte své absence.

Lektorovi se lépe chystá na hodinu když ví kolik účastníků přijde. A při dlouhodobější neomluvené absenci „blokujete“ místo někomu jinému, kdo by na program třeba rád přišel.U jednorázových akci je to obdobné.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.