Divadelní program - Dramaťáček

Úterý 16:00

4 - 7 let

Lektor: Majka Šmolková

Třesky plesky bude nám tam spolu hezky! Dramatický kroužek je určen pro děti, které majírády pohádky. Prostřednictvím takto vytvořené fikce děti vstupují do role a na základě vnitřního prožitku získávají pro ně vzácné zkušenosti. Budeme si hlavně společně hrát, možná se nám podaří i něco sdramatakpolečně vytvořit. Cílem však bude rozvíjení osobnostně-sociálních kompetencí, tvořivého myšlení a podpora jedinečnosti každého dítěte.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.