Divadelní program - Dramaťáček

Úterý 15:45

4 - 7 let

Lektor: Bára Černochová

Třesky plesky bude nám tam spolu hezky! Dramatický kroužek je určen pro děti, které majírády pohádky. Prostřednictvím takto vytvořené fikce děti vstupují do role a na základě vnitřního prožitku získávají pro ně vzácné zkušenosti. Budeme si hlavně společně hrát, možná se nám podaří i něco sdramatakpolečně vytvořit. Cílem však bude rozvíjení osobnostně-sociálních kompetencí, tvořivého myšlení a podpora jedinečnosti každého dítěte.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.