Anglicky s dětmi

Anglicky s dětmi I. - 16,30 - 17,15 - pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky (mírně pokročilí a začátečníci)
Anglicky s dětmi II. - 17,30 - 18,15 - pro rodiče s dětmi 3 - 6 let (pokročilí)

Přijďte zažít upřímnou radost z objevování angličtiny všemi smysly a v pohybu. Setkávání s angličtinou již od dětství dá dětem náskok a možnost rozvíjet naplno svůj talent. Umožněte dětem brát angličtinu i do budoucna jako něco naprosto samozřejmého a komunikovat v běžných situacích automaticky a bez ostychu.  V programu se zaměřujeme na představování angličtiny stejně snadným a přirozeným způsobem, jako se děti učí svůj mateřský jazyk, které navíc nabízí i konverzační příležitost pro rodiče. Čekají nás hravé říkanky, písničky, hry i čteníčko. Použití angličtiny v běžných
denních aktivitách usnadní první komunikaci bez obav a s lehkostí. Těšíme se na viděnou!

Eva z AnglickySdetmi.cz spolu s rodilou mluvčí Maggie Rehim
Cena je včetně tištěných i video výukových materiálů a audio písniček od Super Simple Songs.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.