Cvičení pro seniory

Úterý 11:50 - 12:35 (začínáme 2. října)

Lektorka: Šárka Kopecká

Skupinové cvičení je zaměřené na udržení a zlepšení fyzické i psychické kondice. Během cvičení kladu důraz na uvědomění si pohybu. Cvičení je vhodné jako prevence bolestí zad ale i pádů. Budeme cvičit na karimatkách. Z pomůcek využijeme velké míče, overbally i balanční čočky. Je dbáno na individuální možnosti a schopnosti cvičenců.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.