Hravá angličtina

Pátek 15:45

děti 5 - 10 let

Lektorka: Jennifer Dickinson

Přírodovědné experimenty, tvoření, zpívání atd. - vše v angličtině s rodilou mluvčí z USA. Děti se učí jazyk přirozeným, aktivním a zábavným způsobem. Kroužek je též založený na tom, že děti ve skupině musí při tvorbě spolupracovat a komunikovat spolu. Lektorka jim dává instrukce pouze v angličtině.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.