Biblické příběhy pro děti

Středa 17:15 

6 - 10 let

Tento program je zdarma. Lektor Matěj Opočenský je mladý farář ČCE (Českobratrská církev evangelická), hodiny budou obsahovat vyprávění biblických příběhů hravou formou (někdy si děti při hodině budou malovat a tvořit, jindy si zkusí divadelní ztvárnění vyprávěného příběhu atd.). Nejedná se o učení křesťanské dogmatiky, ale o seznámení se s biblickými příběhy.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.