Taneční přípravka

Úterý 17:15

5 - 8 let bez rodičů

Lektorka: Jarka Gregorová

Základy klasického a moderního tance, správné držení těla, chůze, ovládání pohybového aparátu, rozvoj osobnosti.
Improvizace na různé žánry hudby.
S sebou vhodné oblečení, pití a ideální jsou baletní piškoty.

Program nelze navštěvovat jednorázově, lekce na sebe navazují a jedná se o ucelenou výukovou koncepci

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.