Pohybové hry

Pondělí 17:15

Děti 5 - 8 let

Lektorka: Jarka Gregorová

Celá hodina je vedena sportovní formou s využitím mnoha sportovních pomůcek. Hodina je vhodná pro každé dítě.
Průběh hodiny:
- Zahřátí formou rozcvičení-protažení důležitých svalových partií.
- Sportovní příprava: procvičování základních sportovních dovedností (kotoul vpřed, vzad, nácvik na hvězdu atd.)
- Překážková dráha
- Cvičení na velkých balónech apod.
- Kolektivní hry a soutěže
S sebou pohodlné oblečení na cvičení a pití, cvičí se bez obuvi (na boso).

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.