Dobrý start - předškolní příprava

Středa 16:00 a 17:00

Lektorka: Eva Marešová

Máte doma předškoláka a nejste si úplně jisti, zda zná vše, jak má?
Potřebuje si nacvičit správné držení tužky či trénovat řeč?
Program Dobrý start je komplexní program zaměřený na předškolní přípravu dětí ve věku 5 – 7 let.

Děti se naučí hravou formou správnému držení psacího náčiní, uvolní si ruku při grafomotorickém cvičení,
hravou matematikou se zaměří na předčíselné představy - poznají čísla do 10, budou třídit, řadit,
určovat počet a geometrické tvary, rozvíjet slovní zásobu a poznávat některá písmenka, metodou
podle Elkonina trénovat jazykové dovednosti, rozvíjet zrakové a sluchové vnímání a paměť.
Vše zábavnou a poutavou formou přizpůsobenou tempu jednotlivých dětí.

Zkušební hodina zdarma.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.