Kombinovaný program - Pandy

Čtvrtek 11:00

2 - 3 roky s rodiči

Lektorka: Daniela Nová

Pojďte si se svým batoletem hrát a objevovat svět - všemi smysly, za pomoci nejrůznějších zajímavých pomůcek a hraček.
Čeká vás zábava, tipy na hry doma, noví kamarádi (možná i  kamarádky pro maminku), možnost poradit se ohledně péče a výchovy vašich nejmenších, nové říkanky, písničky a spousta legrace.

Hodiny lze navštěvovat „nárazově“, ale pro pozitivní efekt je důležitá pravidelná účast. Lze se zapojit kdykoliv během roku.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.