Kombinovaný program - Opičky

Středa 11:00

2 - 3 roky s rodiči

 Lektorka: Kateřina Šteffková

Kombinovaný program pro rodiče s dětmi zaměřený na rozvoj psychomotorických dovedností. Budeme cvičit na míčích, prolézat opičí dráhu, zpívat a hrát na hudební nástroje, vyrábět a tvořit. Děti se postupně a přirozenou cestou připraví na separaci od rodičů, rodiče se mohou podělit o své zkušenosti. Přijďte a prožijte příjemné dopoledne s novými kamarády.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.