Coworking

Středa 9 - 11 hodin POZOR, V ČERVNU 2018 BUDE COWORKING POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOHODĚ S EVOU HOREJCOVOU (737 813 780)

Sdílené pracovní místo určené rodičům předškolních dětí

Cena za pronájem místa v kanceláři (ateliéru) je 20Kč/hod. (Pokud je zároveň vaše dítě na

některém programu Jablíčkova, platíte jen tento program, kancelář je zdarma)

K dispozici je notebook, wifi připojení, tiskárna (2Kč/strana), scanner, šicí stroj. Samozřejmě

je možné přijít i s vlastním notebookem.

Kancelář je možné využít ve středu od 9 do 11 hod. společně s hlídáním ve školičce nebo

mimiškoličce. 

Další časy po dohodě s koordinátorkou coworkingu Evou Horejcovou, 737 813 780

Podmínkou zapojení do projektu je vyplnění dotazníku na konci pololetí.

V případě poškození zapůjčeného vybavení se účastník zavazuje zaplatit cenu opravy.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.