Genetické modifikace II

Genetické modifikace bezobratlých

Genetické modifikace se provádějí u celé řady bezobratlých živočichů (octomilka, hlístice), které se používají jako modelové organismy, neboť je známa jejich kompletní dědičná informace a genetické modifikace lze tak lépe cílit.

Pomocí genetických modifikací jsou dále zkoumáni bezobratlí škůdci (mšice) nebo přenašeči infekčních onemocnění (komáři, klíšťata). Např. do genomu komára Aedes aegypti, což je přenašeč žluté zimnice a horečky dengue, byl vnesen gen, který larvě dovolí vývoj jen v přítomnosti antibiotika tetracyklinu. Na Kajmanských ostrovech po vypuštění samečků takto modifikovaných komárů, kteří předali svým potomkům smrtící gen, klesly počty komárů o 80 %.

Genetické modifikace obratlovců

V České republice se výzkumným účelům využívají desítky kmenů geneticky laboratorních myší. Řada těchto kmenů má cíleně vyřazený určitý gen, což umožňuje určit, jakou funkci daný gen má.

Další možnosti využití je produkce léčiv GMO živočichy. Například u nás je k dostání lidský anti-trombin produkovaný v mléce GMO kozami.

V Kanadě a USA byli získání GMO lososi, kteří mají zajištěnou stálou produkci růstového hormonu a díky tomu rostou 2x rychleji. Systém jejich pěstování je jištěn tak, že se tyto ryby chovají v oblastech, kde nemohou ve volné přírodě přežít (Arktida, tropy).

Bylo získáno GMO prase, které lépe využívá ze stravy vázaný fosfor. Tento prvek, pokud je ve zvýšené míře obsažen ve výkalech, přispívá k přemnožení silic v jezerech a rybnících. Dále bylo získáno prase s pozměněným složením tuků, tak, aby tuk obsahoval vyšší obsah omega -3 mastných kyselin.

Výzkum pracuje na drůbeži, která by byla odolnější vůči chorobám.

Řada hospodářských zvířat v EU, ikdyž se nejedná o GMO, jsou krmena krmivy, které obsahují GM plodiny.

Podle Evorpského sdružení výrobců krmiv (FEVAC 2010)obsahuje 85% krmiv vyrobených v EU GM materiál. EU si totiž není schopna sama zajistit dostatečné množství bílkovinných zdrojů.

Jednou z nejdůležitějších komodit krmivářství je sója, kterou jsou krmena hospodářská zvířata z 68 %. EU vyprodukuje ročně necelé 2% sóji, zbytek je dováženo z Brazílie a Argentiny, což jsou významní producenti GM sóji. Pokud se konzument chce úplně vyhnout GM produktům, musí se orientovat na biopotraviny.

Genetické modifikace mikroorganismů

Využití GMO mikroorganismů k výzkumným účelům, ve farmaceutickém průmyslu, potravinářském průmyslu a příbuzných oborech je široké. Ve světě se tyto modifikované mikroorganismy používají i dalších odvětvích, např. v hornictví (bakteriální loužení kovů), papírenském či textilním průmyslu. Do genomu těchto kmenů je vpraven cizorodý gen nebo je zmnožen gen danému mikroorganismu vlastní.

V České republice jsou využívány kvasinky, bakterie, viry a linie savčích buněk k výrobě léků, enzymů, proteinů, hormonů (inzulín, růstový hormon), vakcín nebo protilátek a diagnostických kitů. Princip těchto výrob je kultivace GM mikroorganismu v podmínkách optimálních k produkci požadované látky. Dále jsou modifikované mikroorganismy používány k likvidaci ekologických havárií.

Závěr

Můj názor je, že není možné jednoznačně genetické modifikace jednoznačně zavrhnout, vzhledem k tomu, kolik lidí ve světě trpí hladem nebo kolik lidí užívá léčiva, jež jsou produkována GMO.

Další problém je obsah živin v orné půdě, následkem čehož se rapidně snižuje množství vitamínů a minerálů v plodinách.

Je dobré si uvědomit, že mutace na úrovni genů, chromozómů i genomu probíhají v živých buňkách neustále a k jejich zvýšenému množství přispívá také zhoršující se životní prostředí. V neposlední řadě ke změně genetické informace dochází rovněž v důsledku globálního oteplování.

Copyright © 2016. All Rights Reserved.

Tento web využívá Cookies, je nutné Vás na toto upozornit.